ดื่ม

ThaiMuokkaa

VerbiMuokkaa

ดื่ม (dyym(M))

  1. juoda