ยี่สิบเอ็ด

Thai muokkaa

Numeraali muokkaa

ยี่สิบเอ็ด (jii(-) sib(M) et(M))

  • Symboli: ๒๑
  1. (kardinaaliluku) kaksikymmentäyksi