เขียน

ThaiMuokkaa

VerbiMuokkaa

เขียน (khian(+))

  1. kirjoittaa