แอฟริกา

ThaiMuokkaa

ErisnimiMuokkaa

แอฟริกา (ääf(M) ri(K) gaa(N))

  1. Afrikka