SuomiMuokkaa

SuffiksiMuokkaa

-oa

  1. pääte, jolla muodostetaan frekventatiiviverbejä takavokaaleja (a, o, u) sisältävistä, -ta-takaliitteellä johdetuista verbeistä
    paiskata -> paisk- (vahva vartalo) + -oa -> paiskoa
    kerrata -> kert- (vahva vartalo) + -oa -> kertoa