Liite:Etymologialähteet

Ole hyvä ja merkitse käyttämäsi uusi etymologialähde tähän luetteloon

Esitetyt etymologiatiedot perustuvat seuraaviin teoksiin:


  • Sandoval de la Maza, Sergio: Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana (1995). Biblioteca DM. España.°
  • Dizionario Italiano Sabatini Coletti
  • Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima segunda edición (2001). ESPASA. Madrid. https://dle.rae.es/

Häkkinen 2004

muokkaa
  • Häkkinen, Kaisa (2004): Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY. Juva. ISBN 951-0-27108-X
  • Häkkinen, Kaisa: Nykysuomen sanakirjan 6. osa, etymologinen sanakirja. (Kolmas painos ilmestynyt 1990.)
  • Suomen kielen etymologinen sanakirja. I (1955), II (1958), III (1962), IV (1969), V (1975), VI (1978), VII (1981). Lexica Societatis Fenno-Ugricae XII,1–7. Suomalais-Ugrilainen Seura. Helsinki.
  • Hakulinen, Lauri: Suomen kielen rakenne ja kehitys. (Huom. kirjasta on monta painosta, jotka eroavat toisistaan. Ensimmäinen painos ilmestyi kahtena osana 1941 ja 1946. Toinen painos ilmestyi 1961 ja kolmas 1968. Uusin on vuonna 1979 ilmestynyt neljäs, korjattu ja lisätty painos.)
  • Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1 A–K (1992), 2 L–P (1995), 3 R–Ö (2000). Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 556 ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 62. Helsinki.
  • A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–IV. Budapest 1967–76.
  • Uralisches etymologisches Wörterbuch. Band I, Uralische und finnisch-ugrische Schicht (1988). Band II, Finnisch-permische und finnisch-wolgaische Schicht, Ugrische Schicht (1988). Band III, Register (1991). Wiesbaden.

Yläviittaukset

° = Teoksen laatijan nimi esiintyy sekä muodossa Sandoval että muodossa Sandobal. Teoksen tarkkaa painopaikkaa ei mainita.