Ruotsin yleiskielen lukusanoja

muokkaa
Kardinaali- ja järjestyslukujen taulukko
Symboli Kardinaaliluku Järjestysluku
0 noll (den/det) nollte
1 en, ett (den/det) första, (den/det) förste
2 två (den/det) andra, (den/det) andre
3 tre (den/det) tredje
4 fyra (den/det) fjärde
5 fem (den/det) femte
6 sex (den/det) sjätte
7 sju (den/det) sjunde
8 åtta (den/det) åttonde
9 nio (den/det) nionde
10 tio (den/det) tionde
11 elva (den/det) elfte
12 tolv (den/det) tolfte
13 tretton (den/det) trettonde
14 fjorton (den/det) fjortonde
15 femton (den/det) femtonde
16 sexton (den/det) sextonde
17 sjutton (den/det) sjuttonde
18 aderton, arton (den/det) adertonde, (den/det) artonde
19 nitton (den/det) nittonde
20 tjugo (den/det) tjugonde
21 tjugoen, tjugoett (den/det) tjugoförsta
22 tjugotvå (den/det) tjugoandra
23 tjugotre (den/det) tjugotredje
24 tjugofyra (den/det) tjugofjärde
25 tjugofem (den/det) tjugofemte
26 tjugosex (den/det) tjugosjätte
27 tjugosju (den/det) tjugosjunde
28 tjugoåtta (den/det) tjugoåttonde
29 tjugonio (den/det) tjugonionde
30 trettio (den/det) trettionde
40 fyrtio (den/det) fyrtionde
50 femtio (den/det) femtionde
60 sextio (den/det) sextionde
70 sjuttio (den/det) sjuttionde
80 åttio (den/det) åttionde
90 nittio (den/det) nittionde
100 (ett) hundra (den/det) hundrande
101 hundraen, hundraett (den/det) hundraförsta
102 hundratvå (den/det) hundraandra
103 hundratre (den/det) hundratredje
200 tvåhundra (den/det) tvåhundrade
1 000 (ett) tusen (den/det) tusende
10 000 tiotusen (den/det) tiotusende
100 000 hundratusen (den/det) hundratusende
1 000 000 (miljoona) (en) miljon (den/det) miljonte
109 (miljardi) (en) miljard (den/det) miljarde
1012 (biljoona) (en) biljon (den/det) biljonte
1018 (triljoona) (en) triljon (den/det) triljonte
1024 (kvadriljoona) (en) kvadriljon (den/det) kvadriljonte
1030 (kvintiljoona) (en) kvintiljon (den/det) kvintiljonte