Liite:Taivutustyyppi/viro/12/oluline

Sijamuodot muokkaa

Sijamuoto Yksikkö Monikko Vokaalimonikko
Nominatiivi oluline olulise/d x
Genetiivi olulise olulis/te x
Partitiivi olulis/t x olulis/i
Illatiivi olulise/sse
olulis/se
olulis/tesse olulis/isse
Inessiivi olulise/s olulis/tes olulis/is
Elatiivi olulise/st olulis/test olulis/ist
Allatiivi olulise/le olulis/tele olulis/ile
Adessiivi olulise/l olulis/tel olulis/il
Ablatiivi olulise/lt olulis/telt olulis/ilt
Translatiivi olulise/ks olulis/teks olulis/iks
Terminatiivi olulise/ni olulis/teni x
Essiivi olulise/na olulis/tena x
Abessiivi olulise/ta olulis/teta x
Komitatiivi olulise/ga olulis/tega x

Vertailumuodot muokkaa

  • Komparatiivi: olulisem
  • Superlatiivi: kõige olulisem ja olulisim

Huomautuksia muokkaa

  • Tähti [*] Taivutusmuoto esiintyy vain osalla tyypin sanoista.
  • (Sulkumerkit) harvemmin käytetty rinnakkaismuoto [EKSS]
  • Rasti [x], taivutusmuotoa ei ole tai sitä ei (yleensä) käytetä.
  • Teemamuodot lihavoitu.
  • Vinoviivalla [/] erotettuna taivutusmuodon koko muotoaines, esimerkiksi .../tesse (...|te|sse)

Lähteet muokkaa

Suomi-viro suursanakirja : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Eesti Keele Instituut, Tallinna 2003 : ISBN: 951-9475-95-8 (taivutustyyppi, muotoainekset)

EKK07 "Eesti keele käsiraamat (taivutusmuotojen rakenne)

ÕS "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006" (taivutusmuodot)

Eesti keele süntetisaator (taivutusmuotojen rakenne ja esiintyminen)

Eesti keele seletav sõnaraamat <EKSS> (taivutusmuotojen esiintyminen ja käyttö)