Liite:Taivutustyyppi/viro/17u/sõna

Suomi-viro suursanakirjan taivutustyyppi 17u, esimerkki taivustyypin sanan taivutuksesta
EI SELLAISENAAN TYYPPIMALLINEEN TEKOON!

Sijamuodot

muokkaa
Sijamuoto Yksikkö Monikko Vokaalimonikko
Nominatiivi sõna sõna/d x
Genetiivi sõna sõna/de x
Partitiivi sõna sõna/sid sõn/u
Illatiivi sõna/sse sõna/desse sõn/usse*
Inessiivi sõna/s sõna/des sõn/us*
Elatiivi sõna/st sõna/dest sõn/ust*
Allatiivi sõna/le sõna/dele sõn/ule*
Adessiivi sõna/l sõna/del sõn/ul*
Ablatiivi sõna/lt sõna/delt sõn/ult*
Translatiivi sõna/ks sõna/deks sõn/uks*
Terminatiivi sõna/ni sõna/deni x
Essiivi sõna/na sõna/dena x
Abessiivi sõna/ta sõnadeta x
Komitatiivi sõna/ga sõnadega x

Huomautuksia

muokkaa
  • Tähti [*] Taivutusmuoto esiintyy vain osalla tyypin sanoista.
  • (Sulkumerkit) harvemmin käytetty rinnakkaismuoto [EKSS]
  • Rasti [x], taivutusmuotoa ei ole tai sitä ei (yleensä) käytetä.
  • Teemamuodot lihavoitu.
  • Vinoviivalla [/] erotettuna taivutusmuodon koko muotoaines, esimerkiksi .../tesse (...|te|sse)

Lähteet

muokkaa

Suomi-viro suursanakirja : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Eesti Keele Instituut, Tallinna 2003 : ISBN: 951-9475-95-8 (taivutustyyppi, muotoainekset)

EKK07 "Eesti keele käsiraamat (taivutusmuotojen rakenne)

ÕS "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006" (taivutusmuodot)

Eesti keele süntesaator (taivutusmuotojen rakenne ja esiintyminen)

Eesti keele seletav sõnaraamat <EKSS> (taivutusmuotojen esiintyminen ja käyttö)