Liite:Taivutustyyppi/viro/3/vaher

Suomi-viro suursanakirjan SVSSK tyyppi 3, esimerkki tyyppisanan taivutuksesta.

Sijamuoto Yksikkö Monikko Vokaalimonikko
Nominatiivi vaher vahtra/d x
Genetiivi vahtra vahtra/te x
Partitiivi vahtra/t x vahtra/id
Illatiivi vahtra/sse vahtra/tesse vahtra/isse
Inessiivi vahtra/s vahtra/tes vahtra/is
Elatiivi vahtra/st vahtra/test vahtra/ist
Allatiivi vahtra/le vahtra/tele vshtra/ile
Adessiivi vahtra/l vahtra/tel vahtra/il
Ablatiivi vahtra/lt vahtra/telt vahtra/ilt
Translatiivi vahtra/ks vahtra/teks vahtra/iks
Terminatiivi vahtra/ni vahtra/teni vahtra/ini
Essiivi vahtra/na vahtra/tena vahtra/ina
Abessiivi vahtra/ta vahtra/teta x
Komitatiivi vahtra/ga vahtra/tega x

HuomautuksiaMuokkaa

  • Tähti [*] Taivutusmuoto esiintyy vain osalla tyypin sanoista.
  • (Sulkumerkit) harvemmin käytetty rinnakkaismuoto [EKSS]
  • Rasti [x], taivutusmuotoa ei ole tai sitä ei (yleensä) käytetä.
  • Teemamuodot lihavoitu.
  • Vinoviivalla [/] erotettuna taivutusmuodon koko muotoaines, esimerkiksi .../tesse (...|te|sse)

LähteetMuokkaa

Suomi-viro suursanakirja : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Eesti Keele Instituut, Tallinna 2003 : ISBN: 951-9475-95-8 (taivutustyyppi, muotoainekset)

EKK07 "Eesti keele käsiraamat (taivutusmuotojen rakenne)

ÕS "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006" (taivutusmuodot)

Eesti keele süntetisaator (taivutusmuotojen rakenne ja esiintyminen)

Eesti keele seletav sõnaraamat <EKSS> (taivutusmuotojen esiintyminen ja käyttö)