Liite:Verbitaivutus/latina/celebro

Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) celebrō celebror (ego) celebrāvī celebrāt/us (-a/-um) sum (ego) celebrem celebrer (ego) celebrāverim celebrāt/us (-a/-um) sim
(tu) celebrās celebrāris (tu) celebrāvistī celebrāt/us (-a/-um) es (tu) celebrēs celebrēris (tu) celebrāverīs celebrāt/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) celebrat celebrātur (is/ea/id) celebrāvit celebrāt/us (-a/-um) est (is/ea/id) celebret celebrētur (is/ea/id) celebrāverit celebrāt/us (-a/-um) sit
(nōs) celebrāmus celebrāmur (nōs) celebrāvimus celebrāt/ī (-ae/-a) sumus (nōs) celebrēmus celebrēmur (nōs) celebrāverīmus celebrāt/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) celebrātis celebrāminī (vōs) celebrāvistis celebrāt/ī (-ae/-a) estis (vōs) celebrētis celebrēminī (vōs) celebrāverītis celebrāt/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) celebrant celebrantur (eī/eae/ea) celebrāvērunt celebrāt/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) celebrent celebrentur (eī/eae/ea) celebrāverint celebrāt/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) celebrābam celebrābar (ego) celebrāveram celebrāt/us (-a/-um) eram (ego) celebrārem celebrārer (ego) celebrāvissem celebrāt/us (-a/-um) essem
(tu) celebrābās celebrābāris (tu) celebrāverās celebrāt/us (-a/-um) erās (tu) celebrārēs celebrārēris (tu) celebrāvissēs celebrāt/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) celebrābat celebrābatur (is/ea/id) celebrāverat celebrāt/us (-a/-um) erat (is/ea/id) celebrāret celebrārētur (is/ea/id) celebrāvisset celebrāt/us (-a/-um) esset
(nōs) celebrābāmus celebrābāmur (nōs) celebrāverāmus celebrāt/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) celebrārēmus celebrārēmur (nōs) celebrāvissēmus celebrāt/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) celebrābātis celebrābāminī (vōs) celebrāverātis celebrāt/ī (-ae/-a) erātis (vōs) celebrārētis celebrārēminī (vōs) celebrāvissētis celebrāt/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) celebrābant celebrābantur (eī/eae/ea) celebrāverant celebrāt/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) celebrārent celebrārentur (eī/eae/ea) celebrāvissent celebrāt/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) celebrābō celebrābor (ego) celebrāverō celebrāt/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) celebrābis celebrāberis (tu) celebrāveris celebrāt/us (-a/-um) eris (tu) celebrā celebrāre (tu) celebrātō celebrātor
(is/ea/id) celebrābit celebrābitur (is/ea/id) celebrāverit celebrāt/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) celebrātō celebrātor
(nōs) celebrābimus celebrābimur (nōs) celebrāverimus celebrāt/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) celebrābitis celebrābiminī (vōs) celebrāveritis celebrāt/ī (-ae/-a) eritis (vōs) celebrāte celebrāminī (vōs) celebrātōte
(eī/eae/ea) celebrābunt celebrābuntur (eī/eae/ea) celebrāverint celebrāt/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) celebrantō celebrantor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: celebrāre
passiivin preesens: celebrārī
aktiivin perfekti: celebrāvisse
passiivin perfekti: celebrātus esse
passiivin futuurin perfekti: celebrātūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: celebrāns
passiivin perfekti: celebrātus
passiivin futuuri: celebrātūrus