Liite:Verbitaivutus/latina/debeo

Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) debeō debeor (ego) debī deb/us (-a/-um) sum (ego) debeam debear (ego) deberim deb/us (-a/-um) sim
(tu) debēs debēris (tu) debistī deb/us (-a/-um) es (tu) debeās debeāris (tu) deberīs deb/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) debet debētur (is/ea/id) debit deb/us (-a/-um) est (is/ea/id) debeat debeātur (is/ea/id) deberit deb/us (-a/-um) sit
(nōs) debēmus debēmur (nōs) debimus deb/ī (-ae/-a) sumus (nōs) debeāmus debeāmur (nōs) deberīmus deb/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) debētis debēminī (vōs) debistis deb/ī (-ae/-a) estis (vōs) debeātis debeāminī (vōs) deberītis deb/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) debent debentur (eī/eae/ea) debērunt deb/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) debeant debeantur (eī/eae/ea) deberint deb/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) debēbam debēbar (ego) deberam deb/us (-a/-um) eram (ego) debērem debērer (ego) debissem deb/us (-a/-um) essem
(tu) debēbās debēbāris (tu) deberās deb/us (-a/-um) erās (tu) debērēs debērēris (tu) debissēs deb/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) debēbat debēbātur (is/ea/id) deberat deb/us (-a/-um) erat (is/ea/id) debēret debērētur (is/ea/id) debisset deb/us (-a/-um) esset
(nōs) debēbāmus debēbāmur (nōs) deberāmus deb/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) debērēmus debērēmur (nōs) debissēmus deb/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) debēbātis debēbāminī (vōs) deberātis deb/ī (-ae/-a) erātis (vōs) debērētis debērēminī (vōs) debissētis deb/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) debēbant debēbantur (eī/eae/ea) deberant deb/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) debērent debērentur (eī/eae/ea) debissent deb/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) debēbo debēbor (ego) deberō deb/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) debēbis debēberis (tu) deberis deb/us (-a/-um) eris (tu) debē debēre (tu) debētō debētor
(is/ea/id) debēbit debēbitur (is/ea/id) deberit deb/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) debētō debētor
(nōs) debēbimus debēbimur (nōs) deberimus deb/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) debēbitis debēbiminī (vōs) deberitis deb/ī (-ae/-a) eritis (vōs) debēte debēminī (vōs) debētōte
(eī/eae/ea) debēbunt debēbuntur (eī/eae/ea) deberint deb/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) debentō debentor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: debēre
passiivin preesens: debēri
aktiivin perfekti: debisse
passiivin perfekti: debus esse
passiivin futuurin perfekti: debūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: debēns
passiivin perfekti: debus
passiivin futuuri: debūrus