Liite:Verbitaivutus/latina/lavo

Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) lavō lavor (ego) lavī lavat/us (-a/-um) sum (ego) lavem laver (ego) laverim lavat/us (-a/-um) sim
(tu) lavās lavāris (tu) lavistī lavat/us (-a/-um) es (tu) lavēs lavēris (tu) laverīs lavat/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) lavat lavātur (is/ea/id) lavit lavat/us (-a/-um) est (is/ea/id) lavet lavētur (is/ea/id) laverit lavat/us (-a/-um) sit
(nōs) lavāmus lavāmur (nōs) lavimus lavat/ī (-ae/-a) sumus (nōs) lavēmus lavēmur (nōs) laverīmus lavat/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) lavātis lavāminī (vōs) lavistis lavat/ī (-ae/-a) estis (vōs) lavētis lavēminī (vōs) laverītis lavat/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) lavant lavantur (eī/eae/ea) lavērunt lavat/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) lavent laventur (eī/eae/ea) laverint lavat/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) lavābam lavābar (ego) laveram lavat/us (-a/-um) eram (ego) lavārem lavārer (ego) lavissem lavat/us (-a/-um) essem
(tu) lavābās lavābāris (tu) laverās lavat/us (-a/-um) erās (tu) lavārēs lavārēris (tu) lavissēs lavat/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) lavābat lavābātur (is/ea/id) laverat lavat/us (-a/-um) erat (is/ea/id) lavāret lavārētur (is/ea/id) lavisset lavat/us (-a/-um) esset
(nōs) lavābāmus lavābāmur (nōs) laverāmus lavat/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) lavārēmus lavārēmur (nōs) lavissēmus lavat/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) lavābātis lavābāminī (vōs) laverātis lavat/ī (-ae/-a) erātis (vōs) lavārētis lavārēminī (vōs) lavissētis lavat/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) lavābant lavābantur (eī/eae/ea) laverant lavat/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) lavārent lavārentur (eī/eae/ea) lavissent lavat/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) lavābō lavābor (ego) laverō lavat/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) lavābis lavāberis (tu) laveris lavat/us (-a/-um) eris (tu) lavā lavāre (tu) lavātō lavātor
(is/ea/id) lavābit lavābitur (is/ea/id) laverit lavat/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) lavātō lavātor
(nōs) lavābimus lavābimur (nōs) laverimus lavat/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) lavābitis lavābiminī (vōs) laveritis lavat/ī (-ae/-a) eritis (vōs) lavāte lavāminī (vōs) lavātōte
(eī/eae/ea) lavābunt lavābuntur (eī/eae/ea) laverint lavat/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) lavantō lavantor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: lavāre
passiivin preesens: lavāri
aktiivin perfekti: lavisse
passiivin perfekti: lavatus esse
passiivin futuurin perfekti: lavatūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: lavāns
passiivin perfekti: lavatus
passiivin futuuri: lavatūrus