Liite:Verbitaivutus/latina/loco

Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) locō locor (ego) locāvī locāt/us (-a/-um) sum (ego) locem locer (ego) locāverim locāt/us (-a/-um) sim
(tu) locās locāris (tu) locāvistī locāt/us (-a/-um) es (tu) locēs locēris (tu) locāverīs locāt/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) locat locātur (is/ea/id) locāvit locāt/us (-a/-um) est (is/ea/id) locet locētur (is/ea/id) locāverit locāt/us (-a/-um) sit
(nōs) locāmus locāmur (nōs) locāvimus locāt/ī (-ae/-a) sumus (nōs) locēmus locēmur (nōs) locāverīmus locāt/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) locātis locāminī (vōs) locāvistis locāt/ī (-ae/-a) estis (vōs) locētis locēminī (vōs) locāverītis locāt/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) locant locantur (eī/eae/ea) locāvērunt locāt/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) locent locentur (eī/eae/ea) locāverint locāt/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) locābam locābar (ego) locāveram locāt/us (-a/-um) eram (ego) locārem locārer (ego) locāvissem locāt/us (-a/-um) essem
(tu) locābās locābāris (tu) locāverās locāt/us (-a/-um) erās (tu) locārēs locārēris (tu) locāvissēs locāt/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) locābat locābatur (is/ea/id) locāverat locāt/us (-a/-um) erat (is/ea/id) locāret locārētur (is/ea/id) locāvisset locāt/us (-a/-um) esset
(nōs) locābāmus locābāmur (nōs) locāverāmus locāt/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) locārēmus locārēmur (nōs) locāvissēmus locāt/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) locābātis locābāminī (vōs) locāverātis locāt/ī (-ae/-a) erātis (vōs) locārētis locārēminī (vōs) locāvissētis locāt/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) locābant locābantur (eī/eae/ea) locāverant locāt/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) locārent locārentur (eī/eae/ea) locāvissent locāt/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) locābō locābor (ego) locāverō locāt/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) locābis locāberis (tu) locāveris locāt/us (-a/-um) eris (tu) locā locāre (tu) locātō locātor
(is/ea/id) locābit locābitur (is/ea/id) locāverit locāt/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) locātō locātor
(nōs) locābimus locābimur (nōs) locāverimus locāt/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) locābitis locābiminī (vōs) locāveritis locāt/ī (-ae/-a) eritis (vōs) locāte locāminī (vōs) locātōte
(eī/eae/ea) locābunt locābuntur (eī/eae/ea) locāverint locāt/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) locantō locantor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: locāre
passiivin preesens: locārī
aktiivin perfekti: locāvisse
passiivin perfekti: locātus esse
passiivin futuurin perfekti: locātūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: locāns
passiivin perfekti: locātus
passiivin futuuri: locātūrus