Liite:Verbitaivutus/latina/ovo

Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) ovō ovor (ego) ovāvī ovāt/us (-a/-um) sum (ego) ovem over (ego) ovāverim ovāt/us (-a/-um) sim
(tu) ovās ovāris (tu) ovāvistī ovāt/us (-a/-um) es (tu) ovēs ovēris (tu) ovāverīs ovāt/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) ovat ovātur (is/ea/id) ovāvit ovāt/us (-a/-um) est (is/ea/id) ovet ovētur (is/ea/id) ovāverit ovāt/us (-a/-um) sit
(nōs) ovāmus ovāmur (nōs) ovāvimus ovāt/ī (-ae/-a) sumus (nōs) ovēmus ovēmur (nōs) ovāverīmus ovāt/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) ovātis ovāminī (vōs) ovāvistis ovāt/ī (-ae/-a) estis (vōs) ovētis ovēminī (vōs) ovāverītis ovāt/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) ovant ovantur (eī/eae/ea) ovāvērunt ovāt/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) ovent oventur (eī/eae/ea) ovāverint ovāt/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) ovābam ovābar (ego) ovāveram ovāt/us (-a/-um) eram (ego) ovārem ovārer (ego) ovāvissem ovāt/us (-a/-um) essem
(tu) ovābās ovābāris (tu) ovāverās ovāt/us (-a/-um) erās (tu) ovārēs ovārēris (tu) ovāvissēs ovāt/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) ovābat ovābatur (is/ea/id) ovāverat ovāt/us (-a/-um) erat (is/ea/id) ovāret ovārētur (is/ea/id) ovāvisset ovāt/us (-a/-um) esset
(nōs) ovābāmus ovābāmur (nōs) ovāverāmus ovāt/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) ovārēmus ovārēmur (nōs) ovāvissēmus ovāt/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) ovābātis ovābāminī (vōs) ovāverātis ovāt/ī (-ae/-a) erātis (vōs) ovārētis ovārēminī (vōs) ovāvissētis ovāt/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) ovābant ovābantur (eī/eae/ea) ovāverant ovāt/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) ovārent ovārentur (eī/eae/ea) ovāvissent ovāt/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) ovābō ovābor (ego) ovāverō ovāt/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) ovābis ovāberis (tu) ovāveris ovāt/us (-a/-um) eris (tu) ovā ovāre (tu) ovātō ovātor
(is/ea/id) ovābit ovābitur (is/ea/id) ovāverit ovāt/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) ovātō ovātor
(nōs) ovābimus ovābimur (nōs) ovāverimus ovāt/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) ovābitis ovābiminī (vōs) ovāveritis ovāt/ī (-ae/-a) eritis (vōs) ovāte ovāminī (vōs) ovātōte
(eī/eae/ea) ovābunt ovābuntur (eī/eae/ea) ovāverint ovāt/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) ovantō ovantor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: ovāre
passiivin preesens: ovārī
aktiivin perfekti: ovāvisse
passiivin perfekti: ovātus esse
passiivin futuurin perfekti: ovātūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: ovāns
passiivin perfekti: ovātus
passiivin futuuri: ovātūrus