Liite:Verbitaivutus/latina/sino

Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) sinō sinor (ego) sivī sit/us (-a/-um) sum (ego) sinam sinar (ego) siverim sit/us (-a/-um) sim
(tu) sinis sineris (tu) sivistī sit/us (-a/-um) es (tu) sinās sināris (tu) siverīs sit/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) sinit sinitur (is/ea/id) sivit sit/us (-a/-um) est (is/ea/id) sinat sinātur (is/ea/id) siverit sit/us (-a/-um) sit
(nōs) sinimus sinimur (nōs) sivimus sit/ī (-ae/-a) sumus (nōs) sināmus sināmur (nōs) siverīmus sit/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) sinitis siniminī (vōs) sivistis sit/ī (-ae/-a) estis (vōs) sinātis sināminī (vōs) siverītis sit/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) sinunt sinuntur (eī/eae/ea) sivērunt sit/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) sinant sinantur (eī/eae/ea) siverint sit/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) sinēbam sinēbar (ego) siveram sit/us (-a/-um) eram (ego) sinerem sinerer (ego) sivissem sit/us (-a/-um) essem
(tu) sinēbās sinēbāris (tu) siverās sit/us (-a/-um) erās (tu) sinerēs sinerēris (tu) sivissēs sit/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) sinēbat sinēbātur (is/ea/id) siverat sit/us (-a/-um) erat (is/ea/id) sineret sinerētur (is/ea/id) sivisset sit/us (-a/-um) esset
(nōs) sinēbāmus sinēbāmur (nōs) siverāmus sit/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) sinerēmus sinerēmur (nōs) sivissēmus sit/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) sinēbātis sinēbāminī (vōs) siverātis sit/ī (-ae/-a) erātis (vōs) sinerētis sinerēminī (vōs) sivissētis sit/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) sinēbant sinēbantur (eī/eae/ea) siverant sit/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) sinerent sinerentur (eī/eae/ea) sivissent sit/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) sinam sinar (ego) siverō sit/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) sinēs sinēris (tu) siveris sit/us (-a/-um) eris (tu) sine sinere (tu) sinitō sinitor
(is/ea/id) sinet sinētur (is/ea/id) siverit sit/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) sinitō sinitor
(nōs) sinēmus sinēmur (nōs) siverimus sit/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) sinētis sinēminī (vōs) siveritis sit/ī (-ae/-a) eritis (vōs) sinite siniminī (vōs) sinitōte
(eī/eae/ea) sinent sinentur (eī/eae/ea) siverint sit/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) sinuntō sinuntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: sinere
passiivin preesens: sini
aktiivin perfekti: sīvisse
passiivin perfekti: situs esse
passiivin futuurin perfekti: sitūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: sinēns
passiivin perfekti: situs
passiivin futuuri: sitūrus