Liite:Verbitaivutus/latina/valeo

Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) valeō (ego) valuī (ego) valeam (ego) valuerim
(tu) valēs (tu) valuistī (tu) valeās (tu) valuerīs
(is/ea/id) valet (is/ea/id) valuit (is/ea/id) valeat (is/ea/id) valuerit
(nōs) valēmus (nōs) valuimus (nōs) valeāmus (nōs) valuerīmus
(vōs) valētis (vōs) valuistis (vōs) valeātis (vōs) valuerītis
(eī/eae/ea) valent (eī/eae/ea) valuērunt (eī/eae/ea) valeant (eī/eae/ea) valuerint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) valēbam (ego) valueram (ego) valērem (ego) valuissem
(tu) valēbās (tu) valuerās (tu) valērēs (tu) valuissēs
(is/ea/id) valēbat (is/ea/id) valuerat (is/ea/id) valēret (is/ea/id) valuisset
(nōs) valēbāmus (nōs) valuerāmus (nōs) valērēmus (nōs) valuissēmus
(vōs) valēbātis (vōs) valuerātis (vōs) valērētis (vōs) valuissētis
(eī/eae/ea) valēbant (eī/eae/ea) valuerant (eī/eae/ea) valērent (eī/eae/ea) valuissent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) valēbō (ego) valuerō (ego) (ego)
(tu) valēbis (tu) valueris (tu) valē (tu) valētō
(is/ea/id) valēbit (is/ea/id) valuerit (is/ea/id) (is/ea/id) valētō
(nōs) valēbimus (nōs) valuerimus (nōs) (nōs)
(vōs) valēbitis (vōs) valueritis (vōs) valēte (vōs) valētōte
(eī/eae/ea) valēbunt (eī/eae/ea) valuerint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) valentō

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: valēre
aktiivin perfekti: valuisse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: valēns