Liite:Verbitaivutus/ranska/admettre

NominaalimuodotMuokkaa

preesens perfekti
infinitiivi admettre avoir admis
gerundiivi en admettant en ayant admis
partisiippi admettant admis
apuverbi avoir

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens imperfekti yksinkertainen perfekti futuuri
persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko
1. admets admettons 1. admettais admettions 1. admis admîmes 1. admettrai admettrons
2. admets admettez 2. admettais admettiez 2. admis admîtes 2. admettras admettrez
3. admet admettent 3. admettait admettaient 3. admit admirent 3. admettra admettront
perfekti pluskvamperfekti yhdistetty yks. perfekti yhdistetty futuuri
persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko
1. ai admis avons admis 1. avais admis avions admis 1. eus admis eûmes admis 1. aurai admis aurons admis
2. as admis avez admis 2. avais admis aviez admis 2. eus admis eûtes admis 2. auras admis aurez admis
3. a admis ont admis 3. avait admis avaient admis 3. eut admis eurent admis 3. aura admis auront admis
Subjunktiivi
preesens imperfekti
persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko
1. admette admettions 1. admisse admissions
2. admettes admettiez 1. admisses admissiez
3. admette admettent 3. admît admissent
perfekti pluskvamperfekti
persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko
1. aie admis ayons admis 1. eusse admis eussions admis
2. aies admis ayez admis 2. eusses admis eussiez admis
3. ait admis aient admis 3. eût admis eussent admis
Konditionaali
preesens
persoona yksikkö monikko
1. admettrais admettrions
2. admettrais admettriez
3. admettrait admettraient
perfekti
persoona yksikkö monikko
1. aurais admis aurions admis
2. aurais admis auriez admis
3. aurait admis auraient admis
Imperatiivi
persoona yksikkö monikko
1. admettons
2. admets admettez