Liite:Verbitaivutus/ranska/mettre

Nominaalimuodot

muokkaa
preesens perfekti
infinitiivi mettre avoir mis
gerundiivi en mettant en ayant mis
partisiippi mettant mis
apuverbi avoir

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens imperfekti yksinkertainen perfekti futuuri
persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko
1. mets mettons 1. mettais mettions 1. mis mîmes 1. mettrai mettrons
2. mets mettez 2. mettais mettiez 2. mis mîtes 2. mettras mettrez
3. met mettent 3. mettait mettaient 3. mit mirent 3. mettra mettront
perfekti pluskvamperfekti yhdistetty yks. perfekti yhdistetty futuuri
persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko
1. ai mis avons mis 1. avais mis avions mis 1. eus mis eûmes mis 1. aurai mis aurons mis
2. as mis avez mis 2. avais mis aviez mis 2. eus mis eûtes mis 2. auras mis aurez mis
3. a mis ont mis 3. avait mis avaient mis 3. eut mis eurent mis 3. aura mis auront mis
Subjunktiivi
preesens imperfekti
persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko
1. mette mettions 1. misse missions
2. mettes mettiez 1. misses missiez
3. mette mettent 3. mît missent
perfekti pluskvamperfekti
persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko
1. aie mis ayons mis 1. eusse mis eussions mis
2. aies mis ayez mis 2. eusses mis eussiez mis
3. ait mis aient mis 3. eût mis eussent mis
Konditionaali
preesens
persoona yksikkö monikko
1. mettrais mettrions
2. mettrais mettriez
3. mettrait mettraient
perfekti
persoona yksikkö monikko
1. aurais mis aurions mis
2. aurais mis auriez mis
3. aurait mis auraient mis
Imperatiivi
persoona yksikkö monikko
1. mettons
2. mets mettez