Liite:Verbitaivutus/suomi/aistia

Vartalot
vokaalivartalo aisti-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aistin en aisti minä olen aistinut en ole aistinut
sinä aistit et aisti sinä olet aistinut et ole aistinut
hän aistii ei aisti hän on aistinut ei ole aistinut
me aistimme emme aisti me olemme aistineet emme ole aistineet
te
Te
aistitte
-"-
ette aisti
-"-
te
Te
olette aistineet
olette aistinut
ette ole aistineet
ette ole aistinut
he aistivat eivät aisti he ovat aistineet eivät ole aistineet
passiivi aistitaan ei aistita passiivi on aistittu ei ole aistittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aistin en aistinut minä olin aistinut en ollut aistinut
sinä aistit et aistinut sinä olit aistinut et ollut aistinut
hän aisti ei aistinut hän oli aistinut ei ollut aistinut
me aistimme emme aistineet me olimme aistineet emme olleet aistineet
te
Te
aistitte
-"-
ette aistineet
ette aistinut
te
Te
olitte aistineet
olitte aistinut
ette olleet aistineet
ette olleet aistinut
he aistivat eivät aistineet he olivat aistineet eivät olleet aistineet
passiivi aistittiin ei aistittu passiivi oli aistittu ei ollut aistittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aistisin en aistisi minä olisin aistinut en olisi aistinut
sinä aistisit et aistisi sinä olisit aistinut et olisi aistinut
hän aistisi ei aistisi hän olisi aistinut ei olisi aistinut
me aistisimme emme aistisi me olisimme aistineet emme olisi aistineet
te
Te
aistisitte
-"-
ette aistisi
-"-
te
Te
olisitte aistineet
olisitte aistinut
ette olisi aistineet
ette olisi aistinut
he aistisivat eivät aistisi he olisivat aistineet eivät olisi aistineet
passiivi aistittaisiin ei aistittaisi passiivi olisi aistittu ei olisi aistittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä aistinen en aistine minä lienen aistinut en liene aistinut
sinä aistinet et aistine sinä lienet aistinut et liene aistinut
hän aistinee ei aistine hän lienee aistinut ei liene aistinut
me aistinemme emme aistine me lienemme aistineet emme liene aistineet
te
Te
aistinette
-"-
ette aistine
-"-
te
Te
lienette aistineet
lienette aistinut
ette liene aistineet
ette liene aistinut
he aistinevat eivät aistine he lienevät aistineet eivät liene aistineet
passiivi aistittaneen ei aistittane passiivi lienee aistittu ei liene aistittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä aisti älä aisti sinä
hän aistikoon älköön aistiko hän olkoon aistinut älköön olko aistinut
me aistikaamme älkäämme aistiko me
te
Te
aistikaa
-"-
älkää aistiko
-"-
te
Te
he aistikoot älkööt aistiko he olkoot aistineet älkööt olko aistineet
passiivi aistittakoon älköön aistittako passiivi olkoon aistittu älköön olko aistittu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. aistia preesens aistiva aistittava
pitkä 1. aistiakseen1 perfekti aistinut aistittu
2. inessiivi aistiessa2 aistittaessa agentti aistima4
instruktiivi aistien kielteinen agentti aistimaton
3. inessiivi aistimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi aistimasta
illatiivi aistimaan
adessiivi aistimalla
abessiivi aistimatta
instruktiivi aistiman aistittaman
4. nominatiivi aistiminen
partitiivi aistimista
5 aistimaisillaan3