Liite:Verbitaivutus/suomi/aleta

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä alenen en alene minä olen alennut en ole alennut
sinä alenet et alene sinä olet alennut et ole alennut
hän alenee ei alene hän on alennut ei ole alennut
me alenemme emme alene me olemme alenneet emme ole alenneet
te
Te
alenette
-"-
ette alene
-"-
te
Te
olette alenneet
olette alennut
ette ole alenneet
ette ole alennut
he alenevat eivät alene he ovat alenneet eivät ole alenneet
passiivi aletaan ei aleta passiivi on alettu ei ole alettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä alenin en alennut minä olin alennut en ollut alennut
sinä alenit et alennut sinä olit alennut et ollut alennut
hän aleni ei alennut hän oli alennut ei ollut alennut
me alenimme emme alenneet me olimme alenneet emme olleet alenneet
te
Te
alenitte
-"-
ette alenneet
ette alennut
te
Te
olitte alenneet
olitte alennut
ette olleet alenneet
ette olleet alennut
he alenivat eivät alenneet he olivat alenneet eivät olleet alenneet
passiivi alettiin ei alettu passiivi oli alettu ei ollut alettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä alenisin en alenisi minä olisin alennut en olisi alennut
sinä alenisit et alenisi sinä olisit alennut et olisi alennut
hän alenisi ei alenisi hän olisi alennut ei olisi alennut
me alenisimme emme alenisi me olisimme alenneet emme olisi alenneet
te
Te
alenisitte
-"-
ette alenisi
-"-
te
Te
olisitte alenneet
olisitte alennut
ette olisi alenneet
ette olisi alennut
he alenisivat eivät alenisi he olisivat alenneet eivät olisi alenneet
passiivi alettaisiin ei alettaisi passiivi olisi alettu ei olisi alettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä alennen en alenne minä lienen alennut en liene alennut
sinä alennet et alenne sinä lienet alennut et liene alennut
hän alennee ei alenne hän lienee alennut ei liene alennut
me alennemme emme alenne me lienemme alenneet emme liene alenneet
te
Te
alennette
-"-
ette alenne
-"-
te
Te
lienette alenneet
lienette alennut
ette liene alenneet
ette liene alennut
he alennevat eivät alenne he lienevät alenneet eivät liene alenneet
passiivi alettaneen ei alettane passiivi lienee alettu ei liene alettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä alene älä alene sinä
hän aletkoon älköön aletko hän olkoon alennut älköön olko alennut
me aletkaamme älkäämme aletko me
te
Te
aletkaa
-"-
älkää aletko
-"-
te
Te
he aletkoot älkööt aletko he olkoot alenneet älkööt olko alenneet
passiivi alettakoon älköön alettako passiivi olkoon alettu älköön olko alettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. aleta preesens aleneva alettava
pitkä 1. aletakseen1 perfekti alennut alettu
2. inessiivi aletessa2 alettaessa agentti alenema4
instruktiivi aleten kielteinen agentti alenematon
3. inessiivi alenemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi alenemasta
illatiivi alenemaan
adessiivi alenemalla
abessiivi alenematta
instruktiivi aleneman alettaman
4. nominatiivi aleneminen
partitiivi alenemista
5 alenemaisillaan3