Liite:Verbitaivutus/suomi/astua

Vartalot
vokaalivartalo astu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä astun en astu minä olen astunut en ole astunut
sinä astut et astu sinä olet astunut et ole astunut
hän astuu ei astu hän on astunut ei ole astunut
me astumme emme astu me olemme astuneet emme ole astuneet
te
Te
astutte
-"-
ette astu
-"-
te
Te
olette astuneet
olette astunut
ette ole astuneet
ette ole astunut
he astuvat eivät astu he ovat astuneet eivät ole astuneet
passiivi astutaan ei astuta passiivi on astuttu ei ole astuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä astuin en astunut minä olin astunut en ollut astunut
sinä astuit et astunut sinä olit astunut et ollut astunut
hän astui ei astunut hän oli astunut ei ollut astunut
me astuimme emme astuneet me olimme astuneet emme olleet astuneet
te
Te
astuitte
-"-
ette astuneet
ette astunut
te
Te
olitte astuneet
olitte astunut
ette olleet astuneet
ette olleet astunut
he astuivat eivät astuneet he olivat astuneet eivät olleet astuneet
passiivi astuttiin ei astuttu passiivi oli astuttu ei ollut astuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä astuisin en astuisi minä olisin astunut en olisi astunut
sinä astuisit et astuisi sinä olisit astunut et olisi astunut
hän astuisi ei astuisi hän olisi astunut ei olisi astunut
me astuisimme emme astuisi me olisimme astuneet emme olisi astuneet
te
Te
astuisitte
-"-
ette astuisi
-"-
te
Te
olisitte astuneet
olisitte astunut
ette olisi astuneet
ette olisi astunut
he astuisivat eivät astuisi he olisivat astuneet eivät olisi astuneet
passiivi astuttaisiin ei astuttaisi passiivi olisi astuttu ei olisi astuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä astunen en astune minä lienen astunut en liene astunut
sinä astunet et astune sinä lienet astunut et liene astunut
hän astunee ei astune hän lienee astunut ei liene astunut
me astunemme emme astune me lienemme astuneet emme liene astuneet
te
Te
astunette
-"-
ette astune
-"-
te
Te
lienette astuneet
lienette astunut
ette liene astuneet
ette liene astunut
he astunevat eivät astune he lienevät astuneet eivät liene astuneet
passiivi astuttaneen ei astuttane passiivi lienee astuttu ei liene astuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä astu älä astu sinä
hän astukoon älköön astuko hän olkoon astunut älköön olko astunut
me astukaamme älkäämme astuko me
te
Te
astukaa
-"-
älkää astuko
-"-
te
Te
he astukoot älkööt astuko he olkoot astuneet älkööt olko astuneet
passiivi astuttakoon älköön astuttako passiivi olkoon astuttu älköön olko astuttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. astua preesens astuva astuttava
pitkä 1. astuakseen1 perfekti astunut astuttu
2. inessiivi astuessa2 astuttaessa agentti astuma4
instruktiivi astuen kielteinen agentti astumaton
3. inessiivi astumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi astumasta
illatiivi astumaan
adessiivi astumalla
abessiivi astumatta
instruktiivi astuman astuttaman
4. nominatiivi astuminen
partitiivi astumista
5 astumaisillaan3