Liite:Verbitaivutus/suomi/digitalisoitua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo digitalisoidu-
vahva vokaalivartalo digitalisoitu-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä digitalisoidun en digitalisoidu minä olen digitalisoitunut en ole digitalisoitunut
sinä digitalisoidut et digitalisoidu sinä olet digitalisoitunut et ole digitalisoitunut
hän digitalisoituu ei digitalisoidu hän on digitalisoitunut ei ole digitalisoitunut
me digitalisoidumme emme digitalisoidu me olemme digitalisoituneet emme ole digitalisoituneet
te
Te
digitalisoidutte
-"-
ette digitalisoidu
-"-
te
Te
olette digitalisoituneet
olette digitalisoitunut
ette ole digitalisoituneet
ette ole digitalisoitunut
he digitalisoituvat eivät digitalisoidu he ovat digitalisoituneet eivät ole digitalisoituneet
passiivi digitalisoidutaan ei digitalisoiduta passiivi on digitalisoiduttu ei ole digitalisoiduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä digitalisoiduin en digitalisoitunut minä olin digitalisoitunut en ollut digitalisoitunut
sinä digitalisoiduit et digitalisoitunut sinä olit digitalisoitunut et ollut digitalisoitunut
hän digitalisoitui ei digitalisoitunut hän oli digitalisoitunut ei ollut digitalisoitunut
me digitalisoiduimme emme digitalisoituneet me olimme digitalisoituneet emme olleet digitalisoituneet
te
Te
digitalisoiduitte
-"-
ette digitalisoituneet
ette digitalisoitunut
te
Te
olitte digitalisoituneet
olitte digitalisoitunut
ette olleet digitalisoituneet
ette olleet digitalisoitunut
he digitalisoituivat eivät digitalisoituneet he olivat digitalisoituneet eivät olleet digitalisoituneet
passiivi digitalisoiduttiin ei digitalisoiduttu passiivi oli digitalisoiduttu ei ollut digitalisoiduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä digitalisoituisin en digitalisoituisi minä olisin digitalisoitunut en olisi digitalisoitunut
sinä digitalisoituisit et digitalisoituisi sinä olisit digitalisoitunut et olisi digitalisoitunut
hän digitalisoituisi ei digitalisoituisi hän olisi digitalisoitunut ei olisi digitalisoitunut
me digitalisoituisimme emme digitalisoituisi me olisimme digitalisoituneet emme olisi digitalisoituneet
te
Te
digitalisoituisitte
-"-
ette digitalisoituisi
-"-
te
Te
olisitte digitalisoituneet
olisitte digitalisoitunut
ette olisi digitalisoituneet
ette olisi digitalisoitunut
he digitalisoituisivat eivät digitalisoituisi he olisivat digitalisoituneet eivät olisi digitalisoituneet
passiivi digitalisoiduttaisiin ei digitalisoiduttaisi passiivi olisi digitalisoiduttu ei olisi digitalisoiduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä digitalisoitunen en digitalisoitune minä lienen digitalisoitunut en liene digitalisoitunut
sinä digitalisoitunet et digitalisoitune sinä lienet digitalisoitunut et liene digitalisoitunut
hän digitalisoitunee ei digitalisoitune hän lienee digitalisoitunut ei liene digitalisoitunut
me digitalisoitunemme emme digitalisoitune me lienemme digitalisoituneet emme liene digitalisoituneet
te
Te
digitalisoitunette
-"-
ette digitalisoitune
-"-
te
Te
lienette digitalisoituneet
lienette digitalisoitunut
ette liene digitalisoituneet
ette liene digitalisoitunut
he digitalisoitunevat eivät digitalisoitune he lienevät digitalisoituneet eivät liene digitalisoituneet
passiivi digitalisoiduttaneen ei digitalisoiduttane passiivi lienee digitalisoiduttu ei liene digitalisoiduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä digitalisoidu älä digitalisoidu sinä
hän digitalisoitukoon älköön digitalisoituko hän olkoon digitalisoitunut älköön olko digitalisoitunut
me digitalisoitukaamme älkäämme digitalisoituko me
te
Te
digitalisoitukaa
-"-
älkää digitalisoituko
-"-
te
Te
he digitalisoitukoot älkööt digitalisoituko he olkoot digitalisoituneet älkööt olko digitalisoituneet
passiivi digitalisoiduttakoon älköön digitalisoiduttako passiivi olkoon digitalisoiduttu älköön olko digitalisoiduttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. digitalisoitua preesens digitalisoituva digitalisoiduttava
pitkä 1. digitalisoituakseen1 perfekti digitalisoitunut digitalisoiduttu
2. inessiivi digitalisoituessa2 digitalisoiduttaessa agentti digitalisoituma4
instruktiivi digitalisoituen kielteinen agentti digitalisoitumaton
3. inessiivi digitalisoitumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi digitalisoitumasta
illatiivi digitalisoitumaan
adessiivi digitalisoitumalla
abessiivi digitalisoitumatta
instruktiivi digitalisoituman digitalisoiduttaman
4. nominatiivi digitalisoituminen
partitiivi digitalisoitumista
5 digitalisoitumaisillaan3