Liite:Verbitaivutus/suomi/ehtiä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ehdin en ehdi minä olen ehtinyt en ole ehtinyt
sinä ehdit et ehdi sinä olet ehtinyt et ole ehtinyt
hän ehtii ei ehdi hän on ehtinyt ei ole ehtinyt
me ehdimme emme ehdi me olemme ehtineet emme ole ehtineet
te
Te
ehditte
-"-
ette ehdi
-"-
te
Te
olette ehtineet
olette ehtinyt
ette ole ehtineet
ette ole ehtinyt
he ehtivät eivät ehdi he ovat ehtineet eivät ole ehtineet
passiivi ehditään ei ehditä passiivi on ehditty ei ole ehditty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ehdin en ehtinyt minä olin ehtinyt en ollut ehtinyt
sinä ehdit et ehtinyt sinä olit ehtinyt et ollut ehtinyt
hän ehti ei ehtinyt hän oli ehtinyt ei ollut ehtinyt
me ehdimme emme ehtineet me olimme ehtineet emme olleet ehtineet
te
Te
ehditte
-"-
ette ehtineet
ette ehtinyt
te
Te
olitte ehtineet
olitte ehtinyt
ette olleet ehtineet
ette olleet ehtinyt
he ehtivät eivät ehtineet he olivat ehtineet eivät olleet ehtineet
passiivi ehdittiin ei ehditty passiivi oli ehditty ei ollut ehditty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ehtisin en ehtisi minä olisin ehtinyt en olisi ehtinyt
sinä ehtisit et ehtisi sinä olisit ehtinyt et olisi ehtinyt
hän ehtisi ei ehtisi hän olisi ehtinyt ei olisi ehtinyt
me ehtisimme emme ehtisi me olisimme ehtineet emme olisi ehtineet
te
Te
ehtisitte
-"-
ette ehtisi
-"-
te
Te
olisitte ehtineet
olisitte ehtinyt
ette olisi ehtineet
ette olisi ehtinyt
he ehtisivät eivät ehtisi he olisivat ehtineet eivät olisi ehtineet
passiivi ehdittäisiin ei ehdittäisi passiivi olisi ehditty ei olisi ehditty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ehtinen en ehtine minä lienen ehtinyt en liene ehtinyt
sinä ehtinet et ehtine sinä lienet ehtinyt et liene ehtinyt
hän ehtinee ei ehtine hän lienee ehtinyt ei liene ehtinyt
me ehtinemme emme ehtine me lienemme ehtineet emme liene ehtineet
te
Te
ehtinette
-"-
ette ehtine
-"-
te
Te
lienette ehtineet
lienette ehtinyt
ette liene ehtineet
ette liene ehtinyt
he ehtinevät eivät ehtine he lienevät ehtineet eivät liene ehtineet
passiivi ehdittäneen ei ehdittäne passiivi lienee ehditty ei liene ehditty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ehdi älä ehdi sinä
hän ehtiköön älköön ehtikö hän olkoon ehtinyt älköön olko ehtinyt
me ehtikäämme älkäämme ehtikö me
te
Te
ehtikää
-"-
älkää ehtikö
-"-
te
Te
he ehtikööt älkööt ehtikö he olkoot ehtineet älkööt olko ehtineet
passiivi ehdittäköön älköön ehdittäkö passiivi olkoon ehditty älköön olko ehditty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ehtiä preesens ehtivä ehdittävä
pitkä 1. ehtiäkseen1 perfekti ehtinyt ehditty
2. inessiivi ehtiessä2 ehdittäessä agentti ehtimä4
instruktiivi ehtien kielteinen agentti ehtimätön
3. inessiivi ehtimässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ehtimästä
illatiivi ehtimään
adessiivi ehtimällä
abessiivi ehtimättä
instruktiivi ehtimän ehdittämän
4. nominatiivi ehtiminen
partitiivi ehtimistä
5 ehtimäisillään3