Liite:Verbitaivutus/suomi/elvyttää

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä elvytän en elvytä minä olen elvyttänyt en ole elvyttänyt
sinä elvytät et elvytä sinä olet elvyttänyt et ole elvyttänyt
hän elvyttää ei elvytä hän on elvyttänyt ei ole elvyttänyt
me elvytämme emme elvytä me olemme elvyttäneet emme ole elvyttäneet
te
Te
elvytätte
-"-
ette elvytä
-"-
te
Te
olette elvyttäneet
olette elvyttänyt
ette ole elvyttäneet
ette ole elvyttänyt
he elvyttävät eivät elvytä he ovat elvyttäneet eivät ole elvyttäneet
passiivi elvytetään ei elvytetä passiivi on elvytetty ei ole elvytetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä elvytin en elvyttänyt minä olin elvyttänyt en ollut elvyttänyt
sinä elvytit et elvyttänyt sinä olit elvyttänyt et ollut elvyttänyt
hän elvytti ei elvyttänyt hän oli elvyttänyt ei ollut elvyttänyt
me elvytimme emme elvyttäneet me olimme elvyttäneet emme olleet elvyttäneet
te
Te
elvytitte
-"-
ette elvyttäneet
ette elvyttänyt
te
Te
olitte elvyttäneet
olitte elvyttänyt
ette olleet elvyttäneet
ette olleet elvyttänyt
he elvyttivät eivät elvyttäneet he olivat elvyttäneet eivät olleet elvyttäneet
passiivi elvytettiin ei elvytetty passiivi oli elvytetty ei ollut elvytetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä elvyttäisin en elvyttäisi minä olisin elvyttänyt en olisi elvyttänyt
sinä elvyttäisit et elvyttäisi sinä olisit elvyttänyt et olisi elvyttänyt
hän elvyttäisi ei elvyttäisi hän olisi elvyttänyt ei olisi elvyttänyt
me elvyttäisimme emme elvyttäisi me olisimme elvyttäneet emme olisi elvyttäneet
te
Te
elvyttäisitte
-"-
ette elvyttäisi
-"-
te
Te
olisitte elvyttäneet
olisitte elvyttänyt
ette olisi elvyttäneet
ette olisi elvyttänyt
he elvyttäisivät eivät elvyttäisi he olisivat elvyttäneet eivät olisi elvyttäneet
passiivi elvytettäisiin ei elvytettäisi passiivi olisi elvytetty ei olisi elvytetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä elvyttänen en elvyttäne minä lienen elvyttänyt en liene elvyttänyt
sinä elvyttänet et elvyttäne sinä lienet elvyttänyt et liene elvyttänyt
hän elvyttänee ei elvyttäne hän lienee elvyttänyt ei liene elvyttänyt
me elvyttänemme emme elvyttäne me lienemme elvyttäneet emme liene elvyttäneet
te
Te
elvyttänette
-"-
ette elvyttäne
-"-
te
Te
lienette elvyttäneet
lienette elvyttänyt
ette liene elvyttäneet
ette liene elvyttänyt
he elvyttänevät eivät elvyttäne he lienevät elvyttäneet eivät liene elvyttäneet
passiivi elvytettäneen ei elvytettäne passiivi lienee elvytetty ei liene elvytetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä elvytä älä elvytä sinä
hän elvyttäköön älköön elvyttäkö hän olkoon elvyttänyt älköön olko elvyttänyt
me elvyttäkäämme älkäämme elvyttäkö me
te
Te
elvyttäkää
-"-
älkää elvyttäkö
-"-
te
Te
he elvyttäkööt älkööt elvyttäkö he olkoot elvyttäneet älkööt olko elvyttäneet
passiivi elvytettäköön älköön elvytettäkö passiivi olkoon elvytetty älköön olko elvytetty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. elvyttää preesens elvyttävä elvytettävä
pitkä 1. elvyttääkseen1 perfekti elvyttänyt elvytetty
2. inessiivi elvyttäessä2 elvytettäessä agentti elvyttämä4
instruktiivi elvyttäen kielteinen agentti elvyttämätön
3. inessiivi elvyttämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi elvyttämästä
illatiivi elvyttämään
adessiivi elvyttämällä
abessiivi elvyttämättä
instruktiivi elvyttämän elvytettämän
4. nominatiivi elvyttäminen
partitiivi elvyttämistä
5 elvyttämäisillään3