Liite:Verbitaivutus/suomi/haljeta

Vartalot
vokaalivartalo halkea-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo haljet-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä halkean en halkea minä olen haljennut en ole haljennut
sinä halkeat et halkea sinä olet haljennut et ole haljennut
hän halkeaa ei halkea hän on haljennut ei ole haljennut
me halkeamme emme halkea me olemme haljenneet emme ole haljenneet
te
Te
halkeatte
-"-
ette halkea
-"-
te
Te
olette haljenneet
olette haljennut
ette ole haljenneet
ette ole haljennut
he halkeavat eivät halkea he ovat haljenneet eivät ole haljenneet
passiivi haljetaan ei haljeta passiivi on haljettu ei ole haljettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä halkesin en haljennut minä olin haljennut en ollut haljennut
sinä halkesit et haljennut sinä olit haljennut et ollut haljennut
hän halkesi ei haljennut hän oli haljennut ei ollut haljennut
me halkesimme emme haljenneet me olimme haljenneet emme olleet haljenneet
te
Te
halkesitte
-"-
ette haljenneet
ette haljennut
te
Te
olitte haljenneet
olitte haljennut
ette olleet haljenneet
ette olleet haljennut
he halkesivat eivät haljenneet he olivat haljenneet eivät olleet haljenneet
passiivi haljettiin ei haljettu passiivi oli haljettu ei ollut haljettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä halkeaisin
(halkeisin)
en halkeaisi
(halkeisi)
minä olisin haljennut en olisi haljennut
sinä halkeaisit
(halkeisit)
et halkeaisi
(halkeisi)
sinä olisit haljennut et olisi haljennut
hän halkeaisi
(halkeisi)
ei halkeaisi
(halkeisi)
hän olisi haljennut ei olisi haljennut
me halkeaisimme
(halkeisimme)
emme halkeaisi
(halkeisi)
me olisimme haljenneet emme olisi haljenneet
te
Te
halkeaisitte
(halkeisitte)
-"-
ette halkeaisi
(halkeisi)
-"-
te
Te
olisitte haljenneet
olisitte haljennut
ette olisi haljenneet
ette olisi haljennut
he halkeaisivat
(halkeisivat )
eivät halkeaisi
(halkeisi)
he olisivat haljenneet eivät olisi haljenneet
passiivi haljettaisiin ei haljettaisi passiivi olisi haljettu ei olisi haljettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä haljennen en haljenne minä lienen haljennut en liene haljennut
sinä haljennet et haljenne sinä lienet haljennut et liene haljennut
hän haljennee ei haljenne hän lienee haljennut ei liene haljennut
me haljennemme emme haljenne me lienemme haljenneet emme liene haljenneet
te
Te
haljennette
-"-
ette haljenne
-"-
te
Te
lienette haljenneet
lienette haljennut
ette liene haljenneet
ette liene haljennut
he haljennevat eivät haljenne he lienevät haljenneet eivät liene haljenneet
passiivi haljettaneen ei haljettane passiivi lienee haljettu ei liene haljettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä halkea älä halkea sinä
hän haljetkoon älköön haljetko hän olkoon haljennut älköön olko haljennut
me haljetkaamme älkäämme haljetko me
te
Te
haljetkaa
-"-
älkää haljetko
-"-
te
Te
he haljetkoot älkööt haljetko he olkoot haljenneet älkööt olko haljenneet
passiivi haljettakoon älköön haljettako passiivi olkoon haljettu älköön olko haljettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. haljeta preesens halkeava haljettava
pitkä 1. haljetakseen1 perfekti haljennut haljettu
2. inessiivi haljetessa2 haljettaessa agentti halkeama4
instruktiivi haljeten kielteinen agentti halkeamaton
3. inessiivi halkeamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi halkeamasta
illatiivi halkeamaan
adessiivi halkeamalla
abessiivi halkeamatta
instruktiivi halkeaman haljettaman
4. halkeaminen
5 halkeamaisillaan3