Liite:Verbitaivutus/suomi/heiketä

Vartalot
vokaalivartalo heikkene-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo heiket-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä heikkenen en heikkene minä olen heikennyt en ole heikennyt
sinä heikkenet et heikkene sinä olet heikennyt et ole heikennyt
hän heikkenee ei heikkene hän on heikennyt ei ole heikennyt
me heikkenemme emme heikkene me olemme heikenneet emme ole heikenneet
te
Te
heikkenette
-"-
ette heikkene
-"-
te
Te
olette heikenneet
olette heikennyt
ette ole heikenneet
ette ole heikennyt
he heikkenevät eivät heikkene he ovat heikenneet eivät ole heikenneet
passiivi heiketään ei heiketä passiivi on heiketty ei ole heiketty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä heikkenin en heikennyt minä olin heikennyt en ollut heikennyt
sinä heikkenit et heikennyt sinä olit heikennyt et ollut heikennyt
hän heikkeni ei heikennyt hän oli heikennyt ei ollut heikennyt
me heikkenimme emme heikenneet me olimme heikenneet emme olleet heikenneet
te
Te
heikkenitte
-"-
ette heikenneet
ette heikennyt
te
Te
olitte heikenneet
olitte heikennyt
ette olleet heikenneet
ette olleet heikennyt
he heikkenivät eivät heikenneet he olivat heikenneet eivät olleet heikenneet
passiivi heikettiin ei heiketty passiivi oli heiketty ei ollut heiketty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä heikkenisin en heikkenisi minä olisin heikennyt en olisi heikennyt
sinä heikkenisit et heikkenisi sinä olisit heikennyt et olisi heikennyt
hän heikkenisi ei heikkenisi hän olisi heikennyt ei olisi heikennyt
me heikkenisimme emme heikkenisi me olisimme heikenneet emme olisi heikenneet
te
Te
heikkenisitte
-"-
ette heikkenisi
-"-
te
Te
olisitte heikenneet
olisitte heikennyt
ette olisi heikenneet
ette olisi heikennyt
he heikkenisivät eivät heikkenisi he olisivat heikenneet eivät olisi heikenneet
passiivi heikettäisiin ei heikettäisi passiivi olisi heiketty ei olisi heiketty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä heikennen en heikenne minä lienen heikennyt en liene heikennyt
sinä heikennet et heikenne sinä lienet heikennyt et liene heikennyt
hän heikennee ei heikenne hän lienee heikennyt ei liene heikennyt
me heikennemme emme heikenne me lienemme heikenneet emme liene heikenneet
te
Te
heikennette
-"-
ette heikenne
-"-
te
Te
lienette heikenneet
lienette heikennyt
ette liene heikenneet
ette liene heikennyt
he heikennevät eivät heikenne he lienevät heikenneet eivät liene heikenneet
passiivi heikettäneen ei heikettäne passiivi lienee heiketty ei liene heiketty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä heikkene älä heikkene sinä
hän heiketköön älköön heiketkö hän olkoon heikennyt älköön olko heikennyt
me heiketkäämme älkäämme heiketkö me
te
Te
heiketkää
-"-
älkää heiketkö
-"-
te
Te
he heiketkööt älkööt heiketkö he olkoot heikenneet älkööt olko heikenneet
passiivi heikettäköön älköön heikettäkö passiivi olkoon heiketty älköön olko heiketty

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. heiketä preesens heikkenevä heikettävä
pitkä 1. heiketäkseen1 perfekti heikennyt heiketty
2. inessiivi heiketessä2 heikettäessä agentti heikkenemä4
instruktiivi heiketen kielteinen agentti heikkenemätön
3. inessiivi heikkenemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi heikkenemästä
illatiivi heikkenemään
adessiivi heikkenemällä
abessiivi heikkenemättä
instruktiivi heikkenemän heikettämän
4. heikkeneminen
5 heikkenemäisillään3