Liite:Verbitaivutus/suomi/heittää

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä heitän en heitä minä olen heittänyt en ole heittänyt
sinä heität et heitä sinä olet heittänyt et ole heittänyt
hän heittää ei heitä hän on heittänyt ei ole heittänyt
me heitämme emme heitä me olemme heittäneet emme ole heittäneet
te
Te
heitätte
-"-
ette heitä
-"-
te
Te
olette heittäneet
olette heittänyt
ette ole heittäneet
ette ole heittänyt
he heittävät eivät heitä he ovat heittäneet eivät ole heittäneet
passiivi heitetään ei heitetä passiivi on heitetty ei ole heitetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä heitin en heittänyt minä olin heittänyt en ollut heittänyt
sinä heitit et heittänyt sinä olit heittänyt et ollut heittänyt
hän heitti ei heittänyt hän oli heittänyt ei ollut heittänyt
me heitimme emme heittäneet me olimme heittäneet emme olleet heittäneet
te
Te
heititte
-"-
ette heittäneet
ette heittänyt
te
Te
olitte heittäneet
olitte heittänyt
ette olleet heittäneet
ette olleet heittänyt
he heittivät eivät heittäneet he olivat heittäneet eivät olleet heittäneet
passiivi heitettiin ei heitetty passiivi oli heitetty ei ollut heitetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä heittäisin en heittäisi minä olisin heittänyt en olisi heittänyt
sinä heittäisit et heittäisi sinä olisit heittänyt et olisi heittänyt
hän heittäisi ei heittäisi hän olisi heittänyt ei olisi heittänyt
me heittäisimme emme heittäisi me olisimme heittäneet emme olisi heittäneet
te
Te
heittäisitte
-"-
ette heittäisi
-"-
te
Te
olisitte heittäneet
olisitte heittänyt
ette olisi heittäneet
ette olisi heittänyt
he heittäisivät eivät heittäisi he olisivat heittäneet eivät olisi heittäneet
passiivi heitettäisiin ei heitettäisi passiivi olisi heitetty ei olisi heitetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä heittänen en heittäne minä lienen heittänyt en liene heittänyt
sinä heittänet et heittäne sinä lienet heittänyt et liene heittänyt
hän heittänee ei heittäne hän lienee heittänyt ei liene heittänyt
me heittänemme emme heittäne me lienemme heittäneet emme liene heittäneet
te
Te
heittänette
-"-
ette heittäne
-"-
te
Te
lienette heittäneet
lienette heittänyt
ette liene heittäneet
ette liene heittänyt
he heittänevät eivät heittäne he lienevät heittäneet eivät liene heittäneet
passiivi heitettäneen ei heitettäne passiivi lienee heitetty ei liene heitetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä heitä älä heitä sinä
hän heittäköön älköön heittäkö hän olkoon heittänyt älköön olko heittänyt
me heittäkäämme älkäämme heittäkö me
te
Te
heittäkää
-"-
älkää heittäkö
-"-
te
Te
he heittäkööt älkööt heittäkö he olkoot heittäneet älkööt olko heittäneet
passiivi heitettäköön älköön heitettäkö passiivi olkoon heitetty älköön olko heitetty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. heittää preesens heittävä heitettävä
pitkä 1. heittääkseen1 perfekti heittänyt heitetty
2. inessiivi heittäessä2 heitettäessä agentti heittämä4
instruktiivi heittäen kielteinen agentti heittämätön
3. inessiivi heittämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi heittämästä
illatiivi heittämään
adessiivi heittämällä
abessiivi heittämättä
instruktiivi heittämän heitettämän
4. nominatiivi heittäminen
partitiivi heittämistä
5 heittämäisillään3