Liite:Verbitaivutus/suomi/hivuttautua

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hivuttaudun en hivuttaudu minä olen hivuttautunut en ole hivuttautunut
sinä hivuttaudut et hivuttaudu sinä olet hivuttautunut et ole hivuttautunut
hän hivuttautuu ei hivuttaudu hän on hivuttautunut ei ole hivuttautunut
me hivuttaudumme emme hivuttaudu me olemme hivuttautuneet emme ole hivuttautuneet
te
Te
hivuttaudutte
-"-
ette hivuttaudu
-"-
te
Te
olette hivuttautuneet
olette hivuttautunut
ette ole hivuttautuneet
ette ole hivuttautunut
he hivuttautuvat eivät hivuttaudu he ovat hivuttautuneet eivät ole hivuttautuneet
passiivi hivuttaudutaan ei hivuttauduta passiivi on hivuttauduttu ei ole hivuttauduttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hivuttauduin en hivuttautunut minä olin hivuttautunut en ollut hivuttautunut
sinä hivuttauduit et hivuttautunut sinä olit hivuttautunut et ollut hivuttautunut
hän hivuttautui ei hivuttautunut hän oli hivuttautunut ei ollut hivuttautunut
me hivuttauduimme emme hivuttautuneet me olimme hivuttautuneet emme olleet hivuttautuneet
te
Te
hivuttauduitte
-"-
ette hivuttautuneet
ette hivuttautunut
te
Te
olitte hivuttautuneet
olitte hivuttautunut
ette olleet hivuttautuneet
ette olleet hivuttautunut
he hivuttautuivat eivät hivuttautuneet he olivat hivuttautuneet eivät olleet hivuttautuneet
passiivi hivuttauduttiin ei hivuttauduttu passiivi oli hivuttauduttu ei ollut hivuttauduttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hivuttautuisin en hivuttautuisi minä olisin hivuttautunut en olisi hivuttautunut
sinä hivuttautuisit et hivuttautuisi sinä olisit hivuttautunut et olisi hivuttautunut
hän hivuttautuisi ei hivuttautuisi hän olisi hivuttautunut ei olisi hivuttautunut
me hivuttautuisimme emme hivuttautuisi me olisimme hivuttautuneet emme olisi hivuttautuneet
te
Te
hivuttautuisitte
-"-
ette hivuttautuisi
-"-
te
Te
olisitte hivuttautuneet
olisitte hivuttautunut
ette olisi hivuttautuneet
ette olisi hivuttautunut
he hivuttautuisivat eivät hivuttautuisi he olisivat hivuttautuneet eivät olisi hivuttautuneet
passiivi hivuttauduttaisiin ei hivuttauduttaisi passiivi olisi hivuttauduttu ei olisi hivuttauduttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hivuttautunen en hivuttautune minä lienen hivuttautunut en liene hivuttautunut
sinä hivuttautunet et hivuttautune sinä lienet hivuttautunut et liene hivuttautunut
hän hivuttautunee ei hivuttautune hän lienee hivuttautunut ei liene hivuttautunut
me hivuttautunemme emme hivuttautune me lienemme hivuttautuneet emme liene hivuttautuneet
te
Te
hivuttautunette
-"-
ette hivuttautune
-"-
te
Te
lienette hivuttautuneet
lienette hivuttautunut
ette liene hivuttautuneet
ette liene hivuttautunut
he hivuttautunevat eivät hivuttautune he lienevät hivuttautuneet eivät liene hivuttautuneet
passiivi hivuttauduttaneen ei hivuttauduttane passiivi lienee hivuttauduttu ei liene hivuttauduttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä hivuttaudu älä hivuttaudu sinä
hän hivuttautukoon älköön hivuttautuko hän olkoon hivuttautunut älköön olko hivuttautunut
me hivuttautukaamme älkäämme hivuttautuko me
te
Te
hivuttautukaa
-"-
älkää hivuttautuko
-"-
te
Te
he hivuttautukoot älkööt hivuttautuko he olkoot hivuttautuneet älkööt olko hivuttautuneet
passiivi hivuttauduttakoon älköön hivuttauduttako passiivi olkoon hivuttauduttu älköön olko hivuttauduttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. hivuttautua preesens hivuttautuva hivuttauduttava
pitkä 1. hivuttautuakseen1 perfekti hivuttautunut hivuttauduttu
2. inessiivi hivuttautuessa2 hivuttauduttaessa agentti hivuttautuma4
instruktiivi hivuttautuen kielteinen agentti hivuttautumaton
3. inessiivi hivuttautumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi hivuttautumasta
illatiivi hivuttautumaan
adessiivi hivuttautumalla
abessiivi hivuttautumatta
instruktiivi hivuttautuman hivuttauduttaman
4. nominatiivi hivuttautuminen
partitiivi hivuttautumista
5 hivuttautumaisillaan3