Liite:Verbitaivutus/suomi/houkutella

Vartalot
vokaalivartalo houkuttele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo houkutel-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä houkuttelen en houkuttele minä olen houkutellut en ole houkutellut
sinä houkuttelet et houkuttele sinä olet houkutellut et ole houkutellut
hän houkuttelee ei houkuttele hän on houkutellut ei ole houkutellut
me houkuttelemme emme houkuttele me olemme houkutelleet emme ole houkutelleet
te
Te
houkuttelette
-"-
ette houkuttele
-"-
te
Te
olette houkutelleet
olette houkutellut
ette ole houkutelleet
ette ole houkutellut
he houkuttelevat eivät houkuttele he ovat houkutelleet eivät ole houkutelleet
passiivi houkutellaan ei houkutella passiivi on houkuteltu ei ole houkuteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä houkuttelin en houkutellut minä olin houkutellut en ollut houkutellut
sinä houkuttelit et houkutellut sinä olit houkutellut et ollut houkutellut
hän houkutteli ei houkutellut hän oli houkutellut ei ollut houkutellut
me houkuttelimme emme houkutelleet me olimme houkutelleet emme olleet houkutelleet
te
Te
houkuttelitte
-"-
ette houkutelleet
ette houkutellut
te
Te
olitte houkutelleet
olitte houkutellut
ette olleet houkutelleet
ette olleet houkutellut
he houkuttelivat eivät houkutelleet he olivat houkutelleet eivät olleet houkutelleet
passiivi houkuteltiin ei houkuteltu passiivi oli houkuteltu ei ollut houkuteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä houkuttelisin en houkuttelisi minä olisin houkutellut en olisi houkutellut
sinä houkuttelisit et houkuttelisi sinä olisit houkutellut et olisi houkutellut
hän houkuttelisi ei houkuttelisi hän olisi houkutellut ei olisi houkutellut
me houkuttelisimme emme houkuttelisi me olisimme houkutelleet emme olisi houkutelleet
te
Te
houkuttelisitte
-"-
ette houkuttelisi
-"-
te
Te
olisitte houkutelleet
olisitte houkutellut
ette olisi houkutelleet
ette olisi houkutellut
he houkuttelisivat eivät houkuttelisi he olisivat houkutelleet eivät olisi houkutelleet
passiivi houkuteltaisiin ei houkuteltaisi passiivi olisi houkuteltu ei olisi houkuteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä houkutellen en houkutelle minä lienen houkutellut en liene houkutellut
sinä houkutellet et houkutelle sinä lienet houkutellut et liene houkutellut
hän houkutellee ei houkutelle hän lienee houkutellut ei liene houkutellut
me houkutellemme emme houkutelle me lienemme houkutelleet emme liene houkutelleet
te
Te
houkutellette
-"-
ette houkutelle
-"-
te
Te
lienette houkutelleet
lienette houkutellut
ette liene houkutelleet
ette liene houkutellut
he houkutellevat eivät houkutelle he lienevät houkutelleet eivät liene houkutelleet
passiivi houkuteltaneen ei houkuteltane passiivi lienee houkuteltu ei liene houkuteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä houkuttele älä houkuttele sinä
hän houkutelkoon älköön houkutelko hän olkoon houkutellut älköön olko houkutellut
me houkutelkaamme älkäämme houkutelko me
te
Te
houkutelkaa
-"-
älkää houkutelko
-"-
te
Te
he houkutelkoot älkööt houkutelko he olkoot houkutelleet älkööt olko houkutelleet
passiivi houkuteltakoon älköön houkuteltako passiivi olkoon houkuteltu älköön olko houkuteltu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. houkutella preesens houkutteleva houkuteltava
pitkä 1. houkutellakseen1 perfekti houkutellut houkuteltu
2. inessiivi houkutellessa2 houkuteltaessa agentti houkuttelema4
instruktiivi houkutellen kielteinen agentti houkuttelematon
3. inessiivi houkuttelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi houkuttelemasta
illatiivi houkuttelemaan
adessiivi houkuttelemalla
abessiivi houkuttelematta
instruktiivi houkutteleman houkuteltaman
4. nominatiivi houkutteleminen
partitiivi houkuttelemista
5 houkuttelemaisillaan3