Liite:Verbitaivutus/suomi/huolia

Vartalot
vokaalivartalo huoli-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huolin en huoli minä olen huolinut en ole huolinut
sinä huolit et huoli sinä olet huolinut et ole huolinut
hän huolii ei huoli hän on huolinut ei ole huolinut
me huolimme emme huoli me olemme huolineet emme ole huolineet
te
Te
huolitte
-"-
ette huoli
-"-
te
Te
olette huolineet
olette huolinut
ette ole huolineet
ette ole huolinut
he huolivat eivät huoli he ovat huolineet eivät ole huolineet
passiivi huolitaan ei huolita passiivi on huolittu ei ole huolittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huolin en huolinut minä olin huolinut en ollut huolinut
sinä huolit et huolinut sinä olit huolinut et ollut huolinut
hän huoli ei huolinut hän oli huolinut ei ollut huolinut
me huolimme emme huolineet me olimme huolineet emme olleet huolineet
te
Te
huolitte
-"-
ette huolineet
ette huolinut
te
Te
olitte huolineet
olitte huolinut
ette olleet huolineet
ette olleet huolinut
he huolivat eivät huolineet he olivat huolineet eivät olleet huolineet
passiivi huolittiin ei huolittu passiivi oli huolittu ei ollut huolittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huolisin en huolisi minä olisin huolinut en olisi huolinut
sinä huolisit et huolisi sinä olisit huolinut et olisi huolinut
hän huolisi ei huolisi hän olisi huolinut ei olisi huolinut
me huolisimme emme huolisi me olisimme huolineet emme olisi huolineet
te
Te
huolisitte
-"-
ette huolisi
-"-
te
Te
olisitte huolineet
olisitte huolinut
ette olisi huolineet
ette olisi huolinut
he huolisivat eivät huolisi he olisivat huolineet eivät olisi huolineet
passiivi huolittaisiin ei huolittaisi passiivi olisi huolittu ei olisi huolittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huolinen en huoline minä lienen huolinut en liene huolinut
sinä huolinet et huoline sinä lienet huolinut et liene huolinut
hän huolinee ei huoline hän lienee huolinut ei liene huolinut
me huolinemme emme huoline me lienemme huolineet emme liene huolineet
te
Te
huolinette
-"-
ette huoline
-"-
te
Te
lienette huolineet
lienette huolinut
ette liene huolineet
ette liene huolinut
he huolinevat eivät huoline he lienevät huolineet eivät liene huolineet
passiivi huolittaneen ei huolittane passiivi lienee huolittu ei liene huolittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä huoli älä huoli sinä
hän huolikoon älköön huoliko hän olkoon huolinut älköön olko huolinut
me huolikaamme älkäämme huoliko me
te
Te
huolikaa
-"-
älkää huoliko
-"-
te
Te
he huolikoot älkööt huoliko he olkoot huolineet älkööt olko huolineet
passiivi huolittakoon älköön huolittako passiivi olkoon huolittu älköön olko huolittu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. huolia preesens huoliva huolittava
pitkä 1. huoliakseen1 perfekti huolinut huolittu
2. inessiivi huoliessa2 huolittaessa agentti huolima4
instruktiivi huolien kielteinen agentti huolimaton
3. inessiivi huolimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi huolimasta
illatiivi huolimaan
adessiivi huolimalla
abessiivi huolimatta
instruktiivi huoliman huolittaman
4. nominatiivi huoliminen
partitiivi huolimista
5 huolimaisillaan3