Liite:Verbitaivutus/suomi/huomata

Vartalot
vokaalivartalo huomaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo huomat-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huomaan en huomaa minä olen huomannut en ole huomannut
sinä huomaat et huomaa sinä olet huomannut et ole huomannut
hän huomaa ei huomaa hän on huomannut ei ole huomannut
me huomaamme emme huomaa me olemme huomanneet emme ole huomanneet
te
Te
huomaatte
-"-
ette huomaa
-"-
te
Te
olette huomanneet
olette huomannut
ette ole huomanneet
ette ole huomannut
he huomaavat eivät huomaa he ovat huomanneet eivät ole huomanneet
passiivi huomataan ei huomata passiivi on huomattu ei ole huomattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huomasin en huomannut minä olin huomannut en ollut huomannut
sinä huomasit et huomannut sinä olit huomannut et ollut huomannut
hän huomasi ei huomannut hän oli huomannut ei ollut huomannut
me huomasimme emme huomanneet me olimme huomanneet emme olleet huomanneet
te
Te
huomasitte
-"-
ette huomanneet
ette huomannut
te
Te
olitte huomanneet
olitte huomannut
ette olleet huomanneet
ette olleet huomannut
he huomasivat eivät huomanneet he olivat huomanneet eivät olleet huomanneet
passiivi huomattiin ei huomattu passiivi oli huomattu ei ollut huomattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huomaisin en huomaisi minä olisin huomannut en olisi huomannut
sinä huomaisit et huomaisi sinä olisit huomannut et olisi huomannut
hän huomaisi ei huomaisi hän olisi huomannut ei olisi huomannut
me huomaisimme emme huomaisi me olisimme huomanneet emme olisi huomanneet
te
Te
huomaisitte
-"-
ette huomaisi
-"-
te
Te
olisitte huomanneet
olisitte huomannut
ette olisi huomanneet
ette olisi huomannut
he huomaisivat eivät huomaisi he olisivat huomanneet eivät olisi huomanneet
passiivi huomattaisiin ei huomattaisi passiivi olisi huomattu ei olisi huomattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huomannen en huomanne minä lienen huomannut en liene huomannut
sinä huomannet et huomanne sinä lienet huomannut et liene huomannut
hän huomannee ei huomanne hän lienee huomannut ei liene huomannut
me huomannemme emme huomanne me lienemme huomanneet emme liene huomanneet
te
Te
huomannette
-"-
ette huomanne
-"-
te
Te
lienette huomanneet
lienette huomannut
ette liene huomanneet
ette liene huomannut
he huomannevat eivät huomanne he lienevät huomanneet eivät liene huomanneet
passiivi huomattaneen ei huomattane passiivi lienee huomattu ei liene huomattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä huomaa älä huomaa sinä
hän huomatkoon älköön huomatko hän olkoon huomannut älköön olko huomannut
me huomatkaamme älkäämme huomatko me
te
Te
huomatkaa
-"-
älkää huomatko
-"-
te
Te
he huomatkoot älkööt huomatko he olkoot huomanneet älkööt olko huomanneet
passiivi huomattakoon älköön huomattako passiivi olkoon huomattu älköön olko huomattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. huomata preesens huomaava huomattava
pitkä 1. huomatakseen1 perfekti huomannut huomattu
2. inessiivi huomatessa2 huomattaessa agentti huomaama4
instruktiivi huomaten kielteinen agentti huomaamaton
3. inessiivi huomaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi huomaamasta
illatiivi huomaamaan
adessiivi huomaamalla
abessiivi huomaamatta
instruktiivi huomaaman huomattaman
4. nominatiivi huomaaminen
partitiivi huomaamista
5 huomaamaisillaan3