Liite:Verbitaivutus/suomi/ilmoittaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo ilmoita-
vahva vokaalivartalo ilmoitta-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ilmoitan en ilmoita minä olen ilmoittanut en ole ilmoittanut
sinä ilmoitat et ilmoita sinä olet ilmoittanut et ole ilmoittanut
hän ilmoittaa ei ilmoita hän on ilmoittanut ei ole ilmoittanut
me ilmoitamme emme ilmoita me olemme ilmoittaneet emme ole ilmoittaneet
te
Te
ilmoitatte
-"-
ette ilmoita
-"-
te
Te
olette ilmoittaneet
olette ilmoittanut
ette ole ilmoittaneet
ette ole ilmoittanut
he ilmoittavat eivät ilmoita he ovat ilmoittaneet eivät ole ilmoittaneet
passiivi ilmoitetaan ei ilmoiteta passiivi on ilmoitettu ei ole ilmoitettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ilmoitin en ilmoittanut minä olin ilmoittanut en ollut ilmoittanut
sinä ilmoitit et ilmoittanut sinä olit ilmoittanut et ollut ilmoittanut
hän ilmoitti ei ilmoittanut hän oli ilmoittanut ei ollut ilmoittanut
me ilmoitimme emme ilmoittaneet me olimme ilmoittaneet emme olleet ilmoittaneet
te
Te
ilmoititte
-"-
ette ilmoittaneet
ette ilmoittanut
te
Te
olitte ilmoittaneet
olitte ilmoittanut
ette olleet ilmoittaneet
ette olleet ilmoittanut
he ilmoittivat eivät ilmoittaneet he olivat ilmoittaneet eivät olleet ilmoittaneet
passiivi ilmoitettiin ei ilmoitettu passiivi oli ilmoitettu ei ollut ilmoitettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ilmoittaisin en ilmoittaisi minä olisin ilmoittanut en olisi ilmoittanut
sinä ilmoittaisit et ilmoittaisi sinä olisit ilmoittanut et olisi ilmoittanut
hän ilmoittaisi ei ilmoittaisi hän olisi ilmoittanut ei olisi ilmoittanut
me ilmoittaisimme emme ilmoittaisi me olisimme ilmoittaneet emme olisi ilmoittaneet
te
Te
ilmoittaisitte
-"-
ette ilmoittaisi
-"-
te
Te
olisitte ilmoittaneet
olisitte ilmoittanut
ette olisi ilmoittaneet
ette olisi ilmoittanut
he ilmoittaisivat eivät ilmoittaisi he olisivat ilmoittaneet eivät olisi ilmoittaneet
passiivi ilmoitettaisiin ei ilmoitettaisi passiivi olisi ilmoitettu ei olisi ilmoitettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ilmoittanen en ilmoittane minä lienen ilmoittanut en liene ilmoittanut
sinä ilmoittanet et ilmoittane sinä lienet ilmoittanut et liene ilmoittanut
hän ilmoittanee ei ilmoittane hän lienee ilmoittanut ei liene ilmoittanut
me ilmoittanemme emme ilmoittane me lienemme ilmoittaneet emme liene ilmoittaneet
te
Te
ilmoittanette
-"-
ette ilmoittane
-"-
te
Te
lienette ilmoittaneet
lienette ilmoittanut
ette liene ilmoittaneet
ette liene ilmoittanut
he ilmoittanevat eivät ilmoittane he lienevät ilmoittaneet eivät liene ilmoittaneet
passiivi ilmoitettaneen ei ilmoitettane passiivi lienee ilmoitettu ei liene ilmoitettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ilmoita älä ilmoita sinä
hän ilmoittakoon älköön ilmoittako hän olkoon ilmoittanut älköön olko ilmoittanut
me ilmoittakaamme älkäämme ilmoittako me
te
Te
ilmoittakaa
-"-
älkää ilmoittako
-"-
te
Te
he ilmoittakoot älkööt ilmoittako he olkoot ilmoittaneet älkööt olko ilmoittaneet
passiivi ilmoitettakoon älköön ilmoitettako passiivi olkoon ilmoitettu älköön olko ilmoitettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ilmoittaa preesens ilmoittava ilmoitettava
pitkä 1. ilmoittaakseen1 perfekti ilmoittanut ilmoitettu
2. inessiivi ilmoittaessa2 ilmoitettaessa agentti ilmoittama4
instruktiivi ilmoittaen kielteinen agentti ilmoittamaton
3. inessiivi ilmoittamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ilmoittamasta
illatiivi ilmoittamaan
adessiivi ilmoittamalla
abessiivi ilmoittamatta
instruktiivi ilmoittaman ilmoitettaman
4. nominatiivi ilmoittaminen
partitiivi ilmoittamista
5 ilmoittamaisillaan3