Liite:Verbitaivutus/suomi/iloita

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä iloitsen en iloitse minä olen iloinnut en ole iloinnut
sinä iloitset et iloitse sinä olet iloinnut et ole iloinnut
hän iloitsee ei iloitse hän on iloinnut ei ole iloinnut
me iloitsemme emme iloitse me olemme iloinneet emme ole iloinneet
te
Te
iloitsette
-"-
ette iloitse
-"-
te
Te
olette iloinneet
olette iloinnut
ette ole iloinneet
ette ole iloinnut
he iloitsevat eivät iloitse he ovat iloinneet eivät ole iloinneet
passiivi iloitaan ei iloita passiivi on iloittu ei ole iloittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä iloitsin en iloinnut minä olin iloinnut en ollut iloinnut
sinä iloitsit et iloinnut sinä olit iloinnut et ollut iloinnut
hän iloitsi ei iloinnut hän oli iloinnut ei ollut iloinnut
me iloitsimme emme iloinneet me olimme iloinneet emme olleet iloinneet
te
Te
iloitsitte
-"-
ette iloinneet
ette iloinnut
te
Te
olitte iloinneet
olitte iloinnut
ette olleet iloinneet
ette olleet iloinnut
he iloitsivat eivät iloinneet he olivat iloinneet eivät olleet iloinneet
passiivi iloittiin ei iloittu passiivi oli iloittu ei ollut iloittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä iloitsisin en iloitsisi minä olisin iloinnut en olisi iloinnut
sinä iloitsisit et iloitsisi sinä olisit iloinnut et olisi iloinnut
hän iloitsisi ei iloitsisi hän olisi iloinnut ei olisi iloinnut
me iloitsisimme emme iloitsisi me olisimme iloinneet emme olisi iloinneet
te
Te
iloitsisitte
-"-
ette iloitsisi
-"-
te
Te
olisitte iloinneet
olisitte iloinnut
ette olisi iloinneet
ette olisi iloinnut
he iloitsisivat eivät iloitsisi he olisivat iloinneet eivät olisi iloinneet
passiivi iloittaisiin ei iloittaisi passiivi olisi iloittu ei olisi iloittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä iloinnen en iloinne minä lienen iloinnut en liene iloinnut
sinä iloinnet et iloinne sinä lienet iloinnut et liene iloinnut
hän iloinnee ei iloinne hän lienee iloinnut ei liene iloinnut
me iloinnemme emme iloinne me lienemme iloinneet emme liene iloinneet
te
Te
iloinnette
-"-
ette iloinne
-"-
te
Te
lienette iloinneet
lienette iloinnut
ette liene iloinneet
ette liene iloinnut
he iloinnevat eivät iloinne he lienevät iloinneet eivät liene iloinneet
passiivi iloittaneen ei iloittane passiivi lienee iloittu ei liene iloittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä iloitse älä iloitse sinä
hän iloitkoon älköön iloitko hän olkoon iloinnut älköön olko iloinnut
me iloitkaamme älkäämme iloitko me
te
Te
iloitkaa
-"-
älkää iloitko
-"-
te
Te
he iloitkoot älkööt iloitko he olkoot iloinneet älkööt olko iloinneet
passiivi iloittakoon älköön iloittako passiivi olkoon iloittu älköön olko iloittu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. iloita preesens iloitseva iloittava
pitkä 1. iloitakseen1 perfekti iloinnut iloittu
2. inessiivi iloitessa2 iloittaessa agentti iloitsema4
instruktiivi iloiten kielteinen agentti iloitsematon
3. inessiivi iloitsemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi iloitsemasta
illatiivi iloitsemaan
adessiivi iloitsemalla
abessiivi iloitsematta
instruktiivi iloitseman iloittaman
4. nominatiivi iloitseminen
partitiivi iloitsemista
5 iloitsemaisillaan3