Liite:Verbitaivutus/suomi/jäljittää

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jäljitän en jäljitä minä olen jäljittänyt en ole jäljittänyt
sinä jäljität et jäljitä sinä olet jäljittänyt et ole jäljittänyt
hän jäljittää ei jäljitä hän on jäljittänyt ei ole jäljittänyt
me jäljitämme emme jäljitä me olemme jäljittäneet emme ole jäljittäneet
te
Te
jäljitätte
-"-
ette jäljitä
-"-
te
Te
olette jäljittäneet
olette jäljittänyt
ette ole jäljittäneet
ette ole jäljittänyt
he jäljittävät eivät jäljitä he ovat jäljittäneet eivät ole jäljittäneet
passiivi jäljitetään ei jäljitetä passiivi on jäljitetty ei ole jäljitetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jäljitin en jäljittänyt minä olin jäljittänyt en ollut jäljittänyt
sinä jäljitit et jäljittänyt sinä olit jäljittänyt et ollut jäljittänyt
hän jäljitti ei jäljittänyt hän oli jäljittänyt ei ollut jäljittänyt
me jäljitimme emme jäljittäneet me olimme jäljittäneet emme olleet jäljittäneet
te
Te
jäljititte
-"-
ette jäljittäneet
ette jäljittänyt
te
Te
olitte jäljittäneet
olitte jäljittänyt
ette olleet jäljittäneet
ette olleet jäljittänyt
he jäljittivät eivät jäljittäneet he olivat jäljittäneet eivät olleet jäljittäneet
passiivi jäljitettiin ei jäljitetty passiivi oli jäljitetty ei ollut jäljitetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jäljittäisin en jäljittäisi minä olisin jäljittänyt en olisi jäljittänyt
sinä jäljittäisit et jäljittäisi sinä olisit jäljittänyt et olisi jäljittänyt
hän jäljittäisi ei jäljittäisi hän olisi jäljittänyt ei olisi jäljittänyt
me jäljittäisimme emme jäljittäisi me olisimme jäljittäneet emme olisi jäljittäneet
te
Te
jäljittäisitte
-"-
ette jäljittäisi
-"-
te
Te
olisitte jäljittäneet
olisitte jäljittänyt
ette olisi jäljittäneet
ette olisi jäljittänyt
he jäljittäisivät eivät jäljittäisi he olisivat jäljittäneet eivät olisi jäljittäneet
passiivi jäljitettäisiin ei jäljitettäisi passiivi olisi jäljitetty ei olisi jäljitetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jäljittänen en jäljittäne minä lienen jäljittänyt en liene jäljittänyt
sinä jäljittänet et jäljittäne sinä lienet jäljittänyt et liene jäljittänyt
hän jäljittänee ei jäljittäne hän lienee jäljittänyt ei liene jäljittänyt
me jäljittänemme emme jäljittäne me lienemme jäljittäneet emme liene jäljittäneet
te
Te
jäljittänette
-"-
ette jäljittäne
-"-
te
Te
lienette jäljittäneet
lienette jäljittänyt
ette liene jäljittäneet
ette liene jäljittänyt
he jäljittänevät eivät jäljittäne he lienevät jäljittäneet eivät liene jäljittäneet
passiivi jäljitettäneen ei jäljitettäne passiivi lienee jäljitetty ei liene jäljitetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä jäljitä älä jäljitä sinä
hän jäljittäköön älköön jäljittäkö hän olkoon jäljittänyt älköön olko jäljittänyt
me jäljittäkäämme älkäämme jäljittäkö me
te
Te
jäljittäkää
-"-
älkää jäljittäkö
-"-
te
Te
he jäljittäkööt älkööt jäljittäkö he olkoot jäljittäneet älkööt olko jäljittäneet
passiivi jäljitettäköön älköön jäljitettäkö passiivi olkoon jäljitetty älköön olko jäljitetty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. jäljittää preesens jäljittävä jäljitettävä
pitkä 1. jäljittääkseen1 perfekti jäljittänyt jäljitetty
2. inessiivi jäljittäessä2 jäljitettäessä agentti jäljittämä4
instruktiivi jäljittäen kielteinen agentti jäljittämätön
3. inessiivi jäljittämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi jäljittämästä
illatiivi jäljittämään
adessiivi jäljittämällä
abessiivi jäljittämättä
instruktiivi jäljittämän jäljitettämän
4. nominatiivi jäljittäminen
partitiivi jäljittämistä
5 jäljittämäisillään3