Liite:Verbitaivutus/suomi/jätättää

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo jätätä-
vahva vokaalivartalo jätättä-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jätätän en jätätä minä olen jätättänyt en ole jätättänyt
sinä jätätät et jätätä sinä olet jätättänyt et ole jätättänyt
hän jätättää ei jätätä hän on jätättänyt ei ole jätättänyt
me jätätämme emme jätätä me olemme jätättäneet emme ole jätättäneet
te
Te
jätätätte
-"-
ette jätätä
-"-
te
Te
olette jätättäneet
olette jätättänyt
ette ole jätättäneet
ette ole jätättänyt
he jätättävät eivät jätätä he ovat jätättäneet eivät ole jätättäneet
passiivi jätätetään ei jätätetä passiivi on jätätetty ei ole jätätetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jätätin en jätättänyt minä olin jätättänyt en ollut jätättänyt
sinä jätätit et jätättänyt sinä olit jätättänyt et ollut jätättänyt
hän jätätti ei jätättänyt hän oli jätättänyt ei ollut jätättänyt
me jätätimme emme jätättäneet me olimme jätättäneet emme olleet jätättäneet
te
Te
jätätitte
-"-
ette jätättäneet
ette jätättänyt
te
Te
olitte jätättäneet
olitte jätättänyt
ette olleet jätättäneet
ette olleet jätättänyt
he jätättivät eivät jätättäneet he olivat jätättäneet eivät olleet jätättäneet
passiivi jätätettiin ei jätätetty passiivi oli jätätetty ei ollut jätätetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jätättäisin en jätättäisi minä olisin jätättänyt en olisi jätättänyt
sinä jätättäisit et jätättäisi sinä olisit jätättänyt et olisi jätättänyt
hän jätättäisi ei jätättäisi hän olisi jätättänyt ei olisi jätättänyt
me jätättäisimme emme jätättäisi me olisimme jätättäneet emme olisi jätättäneet
te
Te
jätättäisitte
-"-
ette jätättäisi
-"-
te
Te
olisitte jätättäneet
olisitte jätättänyt
ette olisi jätättäneet
ette olisi jätättänyt
he jätättäisivät eivät jätättäisi he olisivat jätättäneet eivät olisi jätättäneet
passiivi jätätettäisiin ei jätätettäisi passiivi olisi jätätetty ei olisi jätätetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jätättänen en jätättäne minä lienen jätättänyt en liene jätättänyt
sinä jätättänet et jätättäne sinä lienet jätättänyt et liene jätättänyt
hän jätättänee ei jätättäne hän lienee jätättänyt ei liene jätättänyt
me jätättänemme emme jätättäne me lienemme jätättäneet emme liene jätättäneet
te
Te
jätättänette
-"-
ette jätättäne
-"-
te
Te
lienette jätättäneet
lienette jätättänyt
ette liene jätättäneet
ette liene jätättänyt
he jätättänevät eivät jätättäne he lienevät jätättäneet eivät liene jätättäneet
passiivi jätätettäneen ei jätätettäne passiivi lienee jätätetty ei liene jätätetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä jätätä älä jätätä sinä
hän jätättäköön älköön jätättäkö hän olkoon jätättänyt älköön olko jätättänyt
me jätättäkäämme älkäämme jätättäkö me
te
Te
jätättäkää
-"-
älkää jätättäkö
-"-
te
Te
he jätättäkööt älkööt jätättäkö he olkoot jätättäneet älkööt olko jätättäneet
passiivi jätätettäköön älköön jätätettäkö passiivi olkoon jätätetty älköön olko jätätetty

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. jätättää preesens jätättävä jätätettävä
pitkä 1. jätättääkseen1 perfekti jätättänyt jätätetty
2. inessiivi jätättäessä2 jätätettäessä agentti jätättämä4
instruktiivi jätättäen kielteinen agentti jätättämätön
3. inessiivi jätättämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi jätättämästä
illatiivi jätättämään
adessiivi jätättämällä
abessiivi jätättämättä
instruktiivi jätättämän jätätettämän
4. jätättäminen
5 jätättämäisillään3