Liite:Verbitaivutus/suomi/juoda

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä juon en juo minä olen juonut en ole juonut
sinä juot et juo sinä olet juonut et ole juonut
hän juo ei juo hän on juonut ei ole juonut
me juomme emme juo me olemme juoneet emme ole juoneet
te
Te
juotte
-"-
ette juo
-"-
te
Te
olette juoneet
olette juonut
ette ole juoneet
ette ole juonut
he juovat eivät juo he ovat juoneet eivät ole juoneet
passiivi juodaan ei juoda passiivi on juotu ei ole juotu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä join en juonut minä olin juonut en ollut juonut
sinä joit et juonut sinä olit juonut et ollut juonut
hän joi ei juonut hän oli juonut ei ollut juonut
me joimme emme juoneet me olimme juoneet emme olleet juoneet
te
Te
joitte
-"-
ette juoneet
ette juonut
te
Te
olitte juoneet
olitte juonut
ette olleet juoneet
ette olleet juonut
he joivat eivät juoneet he olivat juoneet eivät olleet juoneet
passiivi juotiin ei juotu passiivi oli juotu ei ollut juotu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä joisin en joisi minä olisin juonut en olisi juonut
sinä joisit et joisi sinä olisit juonut et olisi juonut
hän joisi ei joisi hän olisi juonut ei olisi juonut
me joisimme emme joisi me olisimme juoneet emme olisi juoneet
te
Te
joisitte
-"-
ette joisi
-"-
te
Te
olisitte juoneet
olisitte juonut
ette olisi juoneet
ette olisi juonut
he joisivat eivät joisi he olisivat juoneet eivät olisi juoneet
passiivi juotaisiin ei juotaisi passiivi olisi juotu ei olisi juotu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä juonen en juone minä lienen juonut en liene juonut
sinä juonet et juone sinä lienet juonut et liene juonut
hän juonee ei juone hän lienee juonut ei liene juonut
me juonemme emme juone me lienemme juoneet emme liene juoneet
te
Te
juonette
-"-
ette juone
-"-
te
Te
lienette juoneet
lienette juonut
ette liene juoneet
ette liene juonut
he juonevat eivät juone he lienevät juoneet eivät liene juoneet
passiivi juotaneen ei juotane passiivi lienee juotu ei liene juotu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä juo älä juo sinä
hän juokoon älköön juoko hän olkoon juonut älköön olko juonut
me juokaamme älkäämme juoko me
te
Te
juokaa
-"-
älkää juoko
-"-
te
Te
he juokoot älkööt juoko he olkoot juoneet älkööt olko juoneet
passiivi juotakoon älköön juotako passiivi olkoon juotu älköön olko juotu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. juoda preesens juova juotava
pitkä 1. juodakseen1 perfekti juonut juotu
2. inessiivi juodessa2 juotaessa agentti juoma4
instruktiivi juoden kielteinen agentti juomaton
3. inessiivi juomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi juomasta
illatiivi juomaan
adessiivi juomalla
abessiivi juomatta
instruktiivi juoman juotaman
4. nominatiivi juominen
partitiivi juomista
5 juomaisillaan3