Liite:Verbitaivutus/suomi/kalvaa

Vartalot
vokaalivartalo kalva-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kalvan en kalva minä olen kalvanut en ole kalvanut
sinä kalvat et kalva sinä olet kalvanut et ole kalvanut
hän kalvaa ei kalva hän on kalvanut ei ole kalvanut
me kalvamme emme kalva me olemme kalvaneet emme ole kalvaneet
te
Te
kalvatte
-"-
ette kalva
-"-
te
Te
olette kalvaneet
olette kalvanut
ette ole kalvaneet
ette ole kalvanut
he kalvavat eivät kalva he ovat kalvaneet eivät ole kalvaneet
passiivi kalvetaan ei kalveta passiivi on kalvettu ei ole kalvettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kalvoin en kalvanut minä olin kalvanut en ollut kalvanut
sinä kalvoit et kalvanut sinä olit kalvanut et ollut kalvanut
hän kalvoi ei kalvanut hän oli kalvanut ei ollut kalvanut
me kalvoimme emme kalvaneet me olimme kalvaneet emme olleet kalvaneet
te
Te
kalvoitte
-"-
ette kalvaneet
ette kalvanut
te
Te
olitte kalvaneet
olitte kalvanut
ette olleet kalvaneet
ette olleet kalvanut
he kalvoivat eivät kalvaneet he olivat kalvaneet eivät olleet kalvaneet
passiivi kalvettiin ei kalvettu passiivi oli kalvettu ei ollut kalvettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kalvaisin en kalvaisi minä olisin kalvanut en olisi kalvanut
sinä kalvaisit et kalvaisi sinä olisit kalvanut et olisi kalvanut
hän kalvaisi ei kalvaisi hän olisi kalvanut ei olisi kalvanut
me kalvaisimme emme kalvaisi me olisimme kalvaneet emme olisi kalvaneet
te
Te
kalvaisitte
-"-
ette kalvaisi
-"-
te
Te
olisitte kalvaneet
olisitte kalvanut
ette olisi kalvaneet
ette olisi kalvanut
he kalvaisivat eivät kalvaisi he olisivat kalvaneet eivät olisi kalvaneet
passiivi kalvettaisiin ei kalvettaisi passiivi olisi kalvettu ei olisi kalvettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kalvanen en kalvane minä lienen kalvanut en liene kalvanut
sinä kalvanet et kalvane sinä lienet kalvanut et liene kalvanut
hän kalvanee ei kalvane hän lienee kalvanut ei liene kalvanut
me kalvanemme emme kalvane me lienemme kalvaneet emme liene kalvaneet
te
Te
kalvanette
-"-
ette kalvane
-"-
te
Te
lienette kalvaneet
lienette kalvanut
ette liene kalvaneet
ette liene kalvanut
he kalvanevat eivät kalvane he lienevät kalvaneet eivät liene kalvaneet
passiivi kalvettaneen ei kalvettane passiivi lienee kalvettu ei liene kalvettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kalva älä kalva sinä
hän kalvakoon älköön kalvako hän olkoon kalvanut älköön olko kalvanut
me kalvakaamme älkäämme kalvako me
te
Te
kalvakaa
-"-
älkää kalvako
-"-
te
Te
he kalvakoot älkööt kalvako he olkoot kalvaneet älkööt olko kalvaneet
passiivi kalvettakoon älköön kalvettako passiivi olkoon kalvettu älköön olko kalvettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kalvaa preesens kalvava kalvettava
pitkä 1. kalvaakseen1 perfekti kalvanut kalvettu
2. inessiivi kalvaessa2 kalvettaessa agentti kalvama4
instruktiivi kalvaen kielteinen agentti kalvamaton
3. inessiivi kalvamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kalvamasta
illatiivi kalvamaan
adessiivi kalvamalla
abessiivi kalvamatta
instruktiivi kalvaman kalvettaman
4. kalvaminen
5 kalvamaisillaan3