Liite:Verbitaivutus/suomi/kangistua

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kangistun en kangistu minä olen kangistunut en ole kangistunut
sinä kangistut et kangistu sinä olet kangistunut et ole kangistunut
hän kangistuu ei kangistu hän on kangistunut ei ole kangistunut
me kangistumme emme kangistu me olemme kangistuneet emme ole kangistuneet
te
Te
kangistutte
-"-
ette kangistu
-"-
te
Te
olette kangistuneet
olette kangistunut
ette ole kangistuneet
ette ole kangistunut
he kangistuvat eivät kangistu he ovat kangistuneet eivät ole kangistuneet
passiivi kangistutaan ei kangistuta passiivi on kangistuttu ei ole kangistuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kangistuin en kangistunut minä olin kangistunut en ollut kangistunut
sinä kangistuit et kangistunut sinä olit kangistunut et ollut kangistunut
hän kangistui ei kangistunut hän oli kangistunut ei ollut kangistunut
me kangistuimme emme kangistuneet me olimme kangistuneet emme olleet kangistuneet
te
Te
kangistuitte
-"-
ette kangistuneet
ette kangistunut
te
Te
olitte kangistuneet
olitte kangistunut
ette olleet kangistuneet
ette olleet kangistunut
he kangistuivat eivät kangistuneet he olivat kangistuneet eivät olleet kangistuneet
passiivi kangistuttiin ei kangistuttu passiivi oli kangistuttu ei ollut kangistuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kangistuisin en kangistuisi minä olisin kangistunut en olisi kangistunut
sinä kangistuisit et kangistuisi sinä olisit kangistunut et olisi kangistunut
hän kangistuisi ei kangistuisi hän olisi kangistunut ei olisi kangistunut
me kangistuisimme emme kangistuisi me olisimme kangistuneet emme olisi kangistuneet
te
Te
kangistuisitte
-"-
ette kangistuisi
-"-
te
Te
olisitte kangistuneet
olisitte kangistunut
ette olisi kangistuneet
ette olisi kangistunut
he kangistuisivat eivät kangistuisi he olisivat kangistuneet eivät olisi kangistuneet
passiivi kangistuttaisiin ei kangistuttaisi passiivi olisi kangistuttu ei olisi kangistuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kangistunen en kangistune minä lienen kangistunut en liene kangistunut
sinä kangistunet et kangistune sinä lienet kangistunut et liene kangistunut
hän kangistunee ei kangistune hän lienee kangistunut ei liene kangistunut
me kangistunemme emme kangistune me lienemme kangistuneet emme liene kangistuneet
te
Te
kangistunette
-"-
ette kangistune
-"-
te
Te
lienette kangistuneet
lienette kangistunut
ette liene kangistuneet
ette liene kangistunut
he kangistunevat eivät kangistune he lienevät kangistuneet eivät liene kangistuneet
passiivi kangistuttaneen ei kangistuttane passiivi lienee kangistuttu ei liene kangistuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kangistu älä kangistu sinä
hän kangistukoon älköön kangistuko hän olkoon kangistunut älköön olko kangistunut
me kangistukaamme älkäämme kangistuko me
te
Te
kangistukaa
-"-
älkää kangistuko
-"-
te
Te
he kangistukoot älkööt kangistuko he olkoot kangistuneet älkööt olko kangistuneet
passiivi kangistuttakoon älköön kangistuttako passiivi olkoon kangistuttu älköön olko kangistuttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kangistua preesens kangistuva kangistuttava
pitkä 1. kangistuakseen1 perfekti kangistunut kangistuttu
2. inessiivi kangistuessa2 kangistuttaessa agentti kangistuma4
instruktiivi kangistuen kielteinen agentti kangistumaton
3. inessiivi kangistumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kangistumasta
illatiivi kangistumaan
adessiivi kangistumalla
abessiivi kangistumatta
instruktiivi kangistuman kangistuttaman
4. nominatiivi kangistuminen
partitiivi kangistumista
5 kangistumaisillaan3