Liite:Verbitaivutus/suomi/keskeyttää

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo keskeytä-
vahva vokaalivartalo keskeyttä-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä keskeytän en keskeytä minä olen keskeyttänyt en ole keskeyttänyt
sinä keskeytät et keskeytä sinä olet keskeyttänyt et ole keskeyttänyt
hän keskeyttää ei keskeytä hän on keskeyttänyt ei ole keskeyttänyt
me keskeytämme emme keskeytä me olemme keskeyttäneet emme ole keskeyttäneet
te
Te
keskeytätte
-"-
ette keskeytä
-"-
te
Te
olette keskeyttäneet
olette keskeyttänyt
ette ole keskeyttäneet
ette ole keskeyttänyt
he keskeyttävät eivät keskeytä he ovat keskeyttäneet eivät ole keskeyttäneet
passiivi keskeytetään ei keskeytetä passiivi on keskeytetty ei ole keskeytetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä keskeytin en keskeyttänyt minä olin keskeyttänyt en ollut keskeyttänyt
sinä keskeytit et keskeyttänyt sinä olit keskeyttänyt et ollut keskeyttänyt
hän keskeytti ei keskeyttänyt hän oli keskeyttänyt ei ollut keskeyttänyt
me keskeytimme emme keskeyttäneet me olimme keskeyttäneet emme olleet keskeyttäneet
te
Te
keskeytitte
-"-
ette keskeyttäneet
ette keskeyttänyt
te
Te
olitte keskeyttäneet
olitte keskeyttänyt
ette olleet keskeyttäneet
ette olleet keskeyttänyt
he keskeyttivät eivät keskeyttäneet he olivat keskeyttäneet eivät olleet keskeyttäneet
passiivi keskeytettiin ei keskeytetty passiivi oli keskeytetty ei ollut keskeytetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä keskeyttäisin en keskeyttäisi minä olisin keskeyttänyt en olisi keskeyttänyt
sinä keskeyttäisit et keskeyttäisi sinä olisit keskeyttänyt et olisi keskeyttänyt
hän keskeyttäisi ei keskeyttäisi hän olisi keskeyttänyt ei olisi keskeyttänyt
me keskeyttäisimme emme keskeyttäisi me olisimme keskeyttäneet emme olisi keskeyttäneet
te
Te
keskeyttäisitte
-"-
ette keskeyttäisi
-"-
te
Te
olisitte keskeyttäneet
olisitte keskeyttänyt
ette olisi keskeyttäneet
ette olisi keskeyttänyt
he keskeyttäisivät eivät keskeyttäisi he olisivat keskeyttäneet eivät olisi keskeyttäneet
passiivi keskeytettäisiin ei keskeytettäisi passiivi olisi keskeytetty ei olisi keskeytetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä keskeyttänen en keskeyttäne minä lienen keskeyttänyt en liene keskeyttänyt
sinä keskeyttänet et keskeyttäne sinä lienet keskeyttänyt et liene keskeyttänyt
hän keskeyttänee ei keskeyttäne hän lienee keskeyttänyt ei liene keskeyttänyt
me keskeyttänemme emme keskeyttäne me lienemme keskeyttäneet emme liene keskeyttäneet
te
Te
keskeyttänette
-"-
ette keskeyttäne
-"-
te
Te
lienette keskeyttäneet
lienette keskeyttänyt
ette liene keskeyttäneet
ette liene keskeyttänyt
he keskeyttänevät eivät keskeyttäne he lienevät keskeyttäneet eivät liene keskeyttäneet
passiivi keskeytettäneen ei keskeytettäne passiivi lienee keskeytetty ei liene keskeytetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä keskeytä älä keskeytä sinä
hän keskeyttäköön älköön keskeyttäkö hän olkoon keskeyttänyt älköön olko keskeyttänyt
me keskeyttäkäämme älkäämme keskeyttäkö me
te
Te
keskeyttäkää
-"-
älkää keskeyttäkö
-"-
te
Te
he keskeyttäkööt älkööt keskeyttäkö he olkoot keskeyttäneet älkööt olko keskeyttäneet
passiivi keskeytettäköön älköön keskeytettäkö passiivi olkoon keskeytetty älköön olko keskeytetty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. keskeyttää preesens keskeyttävä keskeytettävä
pitkä 1. keskeyttääkseen1 perfekti keskeyttänyt keskeytetty
2. inessiivi keskeyttäessä2 keskeytettäessä agentti keskeyttämä4
instruktiivi keskeyttäen kielteinen agentti keskeyttämätön
3. inessiivi keskeyttämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi keskeyttämästä
illatiivi keskeyttämään
adessiivi keskeyttämällä
abessiivi keskeyttämättä
instruktiivi keskeyttämän keskeytettämän
4. nominatiivi keskeyttäminen
partitiivi keskeyttämistä
5 keskeyttämäisillään3