Liite:Verbitaivutus/suomi/keskustella

Vartalot
vokaalivartalo keskustele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo keskustel-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä keskustelen en keskustele minä olen keskustellut en ole keskustellut
sinä keskustelet et keskustele sinä olet keskustellut et ole keskustellut
hän keskustelee ei keskustele hän on keskustellut ei ole keskustellut
me keskustelemme emme keskustele me olemme keskustelleet emme ole keskustelleet
te
Te
keskustelette
-"-
ette keskustele
-"-
te
Te
olette keskustelleet
olette keskustellut
ette ole keskustelleet
ette ole keskustellut
he keskustelevat eivät keskustele he ovat keskustelleet eivät ole keskustelleet
passiivi keskustellaan ei keskustella passiivi on keskusteltu ei ole keskusteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä keskustelin en keskustellut minä olin keskustellut en ollut keskustellut
sinä keskustelit et keskustellut sinä olit keskustellut et ollut keskustellut
hän keskusteli ei keskustellut hän oli keskustellut ei ollut keskustellut
me keskustelimme emme keskustelleet me olimme keskustelleet emme olleet keskustelleet
te
Te
keskustelitte
-"-
ette keskustelleet
ette keskustellut
te
Te
olitte keskustelleet
olitte keskustellut
ette olleet keskustelleet
ette olleet keskustellut
he keskustelivat eivät keskustelleet he olivat keskustelleet eivät olleet keskustelleet
passiivi keskusteltiin ei keskusteltu passiivi oli keskusteltu ei ollut keskusteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä keskustelisin en keskustelisi minä olisin keskustellut en olisi keskustellut
sinä keskustelisit et keskustelisi sinä olisit keskustellut et olisi keskustellut
hän keskustelisi ei keskustelisi hän olisi keskustellut ei olisi keskustellut
me keskustelisimme emme keskustelisi me olisimme keskustelleet emme olisi keskustelleet
te
Te
keskustelisitte
-"-
ette keskustelisi
-"-
te
Te
olisitte keskustelleet
olisitte keskustellut
ette olisi keskustelleet
ette olisi keskustellut
he keskustelisivat eivät keskustelisi he olisivat keskustelleet eivät olisi keskustelleet
passiivi keskusteltaisiin ei keskusteltaisi passiivi olisi keskusteltu ei olisi keskusteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä keskustellen en keskustelle minä lienen keskustellut en liene keskustellut
sinä keskustellet et keskustelle sinä lienet keskustellut et liene keskustellut
hän keskustellee ei keskustelle hän lienee keskustellut ei liene keskustellut
me keskustellemme emme keskustelle me lienemme keskustelleet emme liene keskustelleet
te
Te
keskustellette
-"-
ette keskustelle
-"-
te
Te
lienette keskustelleet
lienette keskustellut
ette liene keskustelleet
ette liene keskustellut
he keskustellevat eivät keskustelle he lienevät keskustelleet eivät liene keskustelleet
passiivi keskusteltaneen ei keskusteltane passiivi lienee keskusteltu ei liene keskusteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä keskustele älä keskustele sinä
hän keskustelkoon älköön keskustelko hän olkoon keskustellut älköön olko keskustellut
me keskustelkaamme älkäämme keskustelko me
te
Te
keskustelkaa
-"-
älkää keskustelko
-"-
te
Te
he keskustelkoot älkööt keskustelko he olkoot keskustelleet älkööt olko keskustelleet
passiivi keskusteltakoon älköön keskusteltako passiivi olkoon keskusteltu älköön olko keskusteltu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. keskustella preesens keskusteleva keskusteltava
pitkä 1. keskustellakseen1 perfekti keskustellut keskusteltu
2. inessiivi keskustellessa2 keskusteltaessa agentti keskustelema4
instruktiivi keskustellen kielteinen agentti keskustelematon
3. inessiivi keskustelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi keskustelemasta
illatiivi keskustelemaan
adessiivi keskustelemalla
abessiivi keskustelematta
instruktiivi keskusteleman keskusteltaman
4. nominatiivi keskusteleminen
partitiivi keskustelemista
5 keskustelemaisillaan3