Liite:Verbitaivutus/suomi/kiskoa

Vartalot
vokaalivartalo kisko-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiskon en kisko minä olen kiskonut en ole kiskonut
sinä kiskot et kisko sinä olet kiskonut et ole kiskonut
hän kiskoo ei kisko hän on kiskonut ei ole kiskonut
me kiskomme emme kisko me olemme kiskoneet emme ole kiskoneet
te
Te
kiskotte
-"-
ette kisko
-"-
te
Te
olette kiskoneet
olette kiskonut
ette ole kiskoneet
ette ole kiskonut
he kiskovat eivät kisko he ovat kiskoneet eivät ole kiskoneet
passiivi kiskotaan ei kiskota passiivi on kiskottu ei ole kiskottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiskoin en kiskonut minä olin kiskonut en ollut kiskonut
sinä kiskoit et kiskonut sinä olit kiskonut et ollut kiskonut
hän kiskoi ei kiskonut hän oli kiskonut ei ollut kiskonut
me kiskoimme emme kiskoneet me olimme kiskoneet emme olleet kiskoneet
te
Te
kiskoitte
-"-
ette kiskoneet
ette kiskonut
te
Te
olitte kiskoneet
olitte kiskonut
ette olleet kiskoneet
ette olleet kiskonut
he kiskoivat eivät kiskoneet he olivat kiskoneet eivät olleet kiskoneet
passiivi kiskottiin ei kiskottu passiivi oli kiskottu ei ollut kiskottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiskoisin en kiskoisi minä olisin kiskonut en olisi kiskonut
sinä kiskoisit et kiskoisi sinä olisit kiskonut et olisi kiskonut
hän kiskoisi ei kiskoisi hän olisi kiskonut ei olisi kiskonut
me kiskoisimme emme kiskoisi me olisimme kiskoneet emme olisi kiskoneet
te
Te
kiskoisitte
-"-
ette kiskoisi
-"-
te
Te
olisitte kiskoneet
olisitte kiskonut
ette olisi kiskoneet
ette olisi kiskonut
he kiskoisivat eivät kiskoisi he olisivat kiskoneet eivät olisi kiskoneet
passiivi kiskottaisiin ei kiskottaisi passiivi olisi kiskottu ei olisi kiskottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiskonen en kiskone minä lienen kiskonut en liene kiskonut
sinä kiskonet et kiskone sinä lienet kiskonut et liene kiskonut
hän kiskonee ei kiskone hän lienee kiskonut ei liene kiskonut
me kiskonemme emme kiskone me lienemme kiskoneet emme liene kiskoneet
te
Te
kiskonette
-"-
ette kiskone
-"-
te
Te
lienette kiskoneet
lienette kiskonut
ette liene kiskoneet
ette liene kiskonut
he kiskonevat eivät kiskone he lienevät kiskoneet eivät liene kiskoneet
passiivi kiskottaneen ei kiskottane passiivi lienee kiskottu ei liene kiskottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kisko älä kisko sinä
hän kiskokoon älköön kiskoko hän olkoon kiskonut älköön olko kiskonut
me kiskokaamme älkäämme kiskoko me
te
Te
kiskokaa
-"-
älkää kiskoko
-"-
te
Te
he kiskokoot älkööt kiskoko he olkoot kiskoneet älkööt olko kiskoneet
passiivi kiskottakoon älköön kiskottako passiivi olkoon kiskottu älköön olko kiskottu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kiskoa preesens kiskova kiskottava
pitkä 1. kiskoakseen1 perfekti kiskonut kiskottu
2. inessiivi kiskoessa2 kiskottaessa agentti kiskoma4
instruktiivi kiskoen kielteinen agentti kiskomaton
3. inessiivi kiskomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kiskomasta
illatiivi kiskomaan
adessiivi kiskomalla
abessiivi kiskomatta
instruktiivi kiskoman kiskottaman
4. nominatiivi kiskominen
partitiivi kiskomista
5 kiskomaisillaan3