Liite:Verbitaivutus/suomi/krakata

Vartalot
vokaalivartalo krakkaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo krakat-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä krakkaan en krakkaa minä olen krakannut en ole krakannut
sinä krakkaat et krakkaa sinä olet krakannut et ole krakannut
hän krakkaa ei krakkaa hän on krakannut ei ole krakannut
me krakkaamme emme krakkaa me olemme krakanneet emme ole krakanneet
te
Te
krakkaatte
-"-
ette krakkaa
-"-
te
Te
olette krakanneet
olette krakannut
ette ole krakanneet
ette ole krakannut
he krakkaavat eivät krakkaa he ovat krakanneet eivät ole krakanneet
passiivi krakataan ei krakata passiivi on krakattu ei ole krakattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä krakkasin en krakannut minä olin krakannut en ollut krakannut
sinä krakkasit et krakannut sinä olit krakannut et ollut krakannut
hän krakkasi ei krakannut hän oli krakannut ei ollut krakannut
me krakkasimme emme krakanneet me olimme krakanneet emme olleet krakanneet
te
Te
krakkasitte
-"-
ette krakanneet
ette krakannut
te
Te
olitte krakanneet
olitte krakannut
ette olleet krakanneet
ette olleet krakannut
he krakkasivat eivät krakanneet he olivat krakanneet eivät olleet krakanneet
passiivi krakattiin ei krakattu passiivi oli krakattu ei ollut krakattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä krakkaisin en krakkaisi minä olisin krakannut en olisi krakannut
sinä krakkaisit et krakkaisi sinä olisit krakannut et olisi krakannut
hän krakkaisi ei krakkaisi hän olisi krakannut ei olisi krakannut
me krakkaisimme emme krakkaisi me olisimme krakanneet emme olisi krakanneet
te
Te
krakkaisitte
-"-
ette krakkaisi
-"-
te
Te
olisitte krakanneet
olisitte krakannut
ette olisi krakanneet
ette olisi krakannut
he krakkaisivat eivät krakkaisi he olisivat krakanneet eivät olisi krakanneet
passiivi krakattaisiin ei krakattaisi passiivi olisi krakattu ei olisi krakattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä krakannen en krakanne minä lienen krakannut en liene krakannut
sinä krakannet et krakanne sinä lienet krakannut et liene krakannut
hän krakannee ei krakanne hän lienee krakannut ei liene krakannut
me krakannemme emme krakanne me lienemme krakanneet emme liene krakanneet
te
Te
krakannette
-"-
ette krakanne
-"-
te
Te
lienette krakanneet
lienette krakannut
ette liene krakanneet
ette liene krakannut
he krakannevat eivät krakanne he lienevät krakanneet eivät liene krakanneet
passiivi krakattaneen ei krakattane passiivi lienee krakattu ei liene krakattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä krakkaa älä krakkaa sinä
hän krakatkoon älköön krakatko hän olkoon krakannut älköön olko krakannut
me krakatkaamme älkäämme krakatko me
te
Te
krakatkaa
-"-
älkää krakatko
-"-
te
Te
he krakatkoot älkööt krakatko he olkoot krakanneet älkööt olko krakanneet
passiivi krakattakoon älköön krakattako passiivi olkoon krakattu älköön olko krakattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. krakata preesens krakkaava krakattava
pitkä 1. krakatakseen1 perfekti krakannut krakattu
2. inessiivi krakatessa2 krakattaessa agentti krakkaama4
instruktiivi krakaten kielteinen agentti krakkaamaton
3. inessiivi krakkaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi krakkaamasta
illatiivi krakkaamaan
adessiivi krakkaamalla
abessiivi krakkaamatta
instruktiivi krakkaaman krakattaman
4. nominatiivi krakkaaminen
partitiivi krakkaamista
5 krakkaamaisillaan3