Liite:Verbitaivutus/suomi/kuljeksia

Vartalot
vokaalivartalo kuljeksi-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuljeksin en kuljeksi minä olen kuljeksinut en ole kuljeksinut
sinä kuljeksit et kuljeksi sinä olet kuljeksinut et ole kuljeksinut
hän kuljeksii ei kuljeksi hän on kuljeksinut ei ole kuljeksinut
me kuljeksimme emme kuljeksi me olemme kuljeksineet emme ole kuljeksineet
te
Te
kuljeksitte
-"-
ette kuljeksi
-"-
te
Te
olette kuljeksineet
olette kuljeksinut
ette ole kuljeksineet
ette ole kuljeksinut
he kuljeksivat eivät kuljeksi he ovat kuljeksineet eivät ole kuljeksineet
passiivi kuljeksitaan ei kuljeksita passiivi on kuljeksittu ei ole kuljeksittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuljeksin en kuljeksinut minä olin kuljeksinut en ollut kuljeksinut
sinä kuljeksit et kuljeksinut sinä olit kuljeksinut et ollut kuljeksinut
hän kuljeksi ei kuljeksinut hän oli kuljeksinut ei ollut kuljeksinut
me kuljeksimme emme kuljeksineet me olimme kuljeksineet emme olleet kuljeksineet
te
Te
kuljeksitte
-"-
ette kuljeksineet
ette kuljeksinut
te
Te
olitte kuljeksineet
olitte kuljeksinut
ette olleet kuljeksineet
ette olleet kuljeksinut
he kuljeksivat eivät kuljeksineet he olivat kuljeksineet eivät olleet kuljeksineet
passiivi kuljeksittiin ei kuljeksittu passiivi oli kuljeksittu ei ollut kuljeksittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuljeksisin en kuljeksisi minä olisin kuljeksinut en olisi kuljeksinut
sinä kuljeksisit et kuljeksisi sinä olisit kuljeksinut et olisi kuljeksinut
hän kuljeksisi ei kuljeksisi hän olisi kuljeksinut ei olisi kuljeksinut
me kuljeksisimme emme kuljeksisi me olisimme kuljeksineet emme olisi kuljeksineet
te
Te
kuljeksisitte
-"-
ette kuljeksisi
-"-
te
Te
olisitte kuljeksineet
olisitte kuljeksinut
ette olisi kuljeksineet
ette olisi kuljeksinut
he kuljeksisivat eivät kuljeksisi he olisivat kuljeksineet eivät olisi kuljeksineet
passiivi kuljeksittaisiin ei kuljeksittaisi passiivi olisi kuljeksittu ei olisi kuljeksittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuljeksinen en kuljeksine minä lienen kuljeksinut en liene kuljeksinut
sinä kuljeksinet et kuljeksine sinä lienet kuljeksinut et liene kuljeksinut
hän kuljeksinee ei kuljeksine hän lienee kuljeksinut ei liene kuljeksinut
me kuljeksinemme emme kuljeksine me lienemme kuljeksineet emme liene kuljeksineet
te
Te
kuljeksinette
-"-
ette kuljeksine
-"-
te
Te
lienette kuljeksineet
lienette kuljeksinut
ette liene kuljeksineet
ette liene kuljeksinut
he kuljeksinevat eivät kuljeksine he lienevät kuljeksineet eivät liene kuljeksineet
passiivi kuljeksittaneen ei kuljeksittane passiivi lienee kuljeksittu ei liene kuljeksittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kuljeksi älä kuljeksi sinä
hän kuljeksikoon älköön kuljeksiko hän olkoon kuljeksinut älköön olko kuljeksinut
me kuljeksikaamme älkäämme kuljeksiko me
te
Te
kuljeksikaa
-"-
älkää kuljeksiko
-"-
te
Te
he kuljeksikoot älkööt kuljeksiko he olkoot kuljeksineet älkööt olko kuljeksineet
passiivi kuljeksittakoon älköön kuljeksittako passiivi olkoon kuljeksittu älköön olko kuljeksittu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kuljeksia preesens kuljeksiva kuljeksittava
pitkä 1. kuljeksiakseen1 perfekti kuljeksinut kuljeksittu
2. inessiivi kuljeksiessa2 kuljeksittaessa agentti kuljeksima4
instruktiivi kuljeksien kielteinen agentti kuljeksimaton
3. inessiivi kuljeksimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kuljeksimasta
illatiivi kuljeksimaan
adessiivi kuljeksimalla
abessiivi kuljeksimatta
instruktiivi kuljeksiman kuljeksittaman
4. nominatiivi kuljeksiminen
partitiivi kuljeksimista
5 kuljeksimaisillaan3