Liite:Verbitaivutus/suomi/kulua

Vartalot
vokaalivartalo kulu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kulun en kulu minä olen kulunut en ole kulunut
sinä kulut et kulu sinä olet kulunut et ole kulunut
hän kuluu ei kulu hän on kulunut ei ole kulunut
me kulumme emme kulu me olemme kuluneet emme ole kuluneet
te
Te
kulutte
-"-
ette kulu
-"-
te
Te
olette kuluneet
olette kulunut
ette ole kuluneet
ette ole kulunut
he kuluvat eivät kulu he ovat kuluneet eivät ole kuluneet
passiivi kulutaan ei kuluta passiivi on kuluttu ei ole kuluttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuluin en kulunut minä olin kulunut en ollut kulunut
sinä kuluit et kulunut sinä olit kulunut et ollut kulunut
hän kului ei kulunut hän oli kulunut ei ollut kulunut
me kuluimme emme kuluneet me olimme kuluneet emme olleet kuluneet
te
Te
kuluitte
-"-
ette kuluneet
ette kulunut
te
Te
olitte kuluneet
olitte kulunut
ette olleet kuluneet
ette olleet kulunut
he kuluivat eivät kuluneet he olivat kuluneet eivät olleet kuluneet
passiivi kuluttiin ei kuluttu passiivi oli kuluttu ei ollut kuluttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuluisin en kuluisi minä olisin kulunut en olisi kulunut
sinä kuluisit et kuluisi sinä olisit kulunut et olisi kulunut
hän kuluisi ei kuluisi hän olisi kulunut ei olisi kulunut
me kuluisimme emme kuluisi me olisimme kuluneet emme olisi kuluneet
te
Te
kuluisitte
-"-
ette kuluisi
-"-
te
Te
olisitte kuluneet
olisitte kulunut
ette olisi kuluneet
ette olisi kulunut
he kuluisivat eivät kuluisi he olisivat kuluneet eivät olisi kuluneet
passiivi kuluttaisiin ei kuluttaisi passiivi olisi kuluttu ei olisi kuluttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kulunen en kulune minä lienen kulunut en liene kulunut
sinä kulunet et kulune sinä lienet kulunut et liene kulunut
hän kulunee ei kulune hän lienee kulunut ei liene kulunut
me kulunemme emme kulune me lienemme kuluneet emme liene kuluneet
te
Te
kulunette
-"-
ette kulune
-"-
te
Te
lienette kuluneet
lienette kulunut
ette liene kuluneet
ette liene kulunut
he kulunevat eivät kulune he lienevät kuluneet eivät liene kuluneet
passiivi kuluttaneen ei kuluttane passiivi lienee kuluttu ei liene kuluttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kulu älä kulu sinä
hän kulukoon älköön kuluko hän olkoon kulunut älköön olko kulunut
me kulukaamme älkäämme kuluko me
te
Te
kulukaa
-"-
älkää kuluko
-"-
te
Te
he kulukoot älkööt kuluko he olkoot kuluneet älkööt olko kuluneet
passiivi kuluttakoon älköön kuluttako passiivi olkoon kuluttu älköön olko kuluttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kulua preesens kuluva kuluttava
pitkä 1. kuluakseen1 perfekti kulunut kuluttu
2. inessiivi kuluessa2 kuluttaessa agentti kuluma4
instruktiivi kuluen kielteinen agentti kulumaton
3. inessiivi kulumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kulumasta
illatiivi kulumaan
adessiivi kulumalla
abessiivi kulumatta
instruktiivi kuluman kuluttaman
4. nominatiivi kuluminen
partitiivi kulumista
5 kulumaisillaan3