Liite:Verbitaivutus/suomi/kuulla

Vartalot
vokaalivartalo kuule-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kuul-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuulen en kuule minä olen kuullut en ole kuullut
sinä kuulet et kuule sinä olet kuullut et ole kuullut
hän kuulee ei kuule hän on kuullut ei ole kuullut
me kuulemme emme kuule me olemme kuulleet emme ole kuulleet
te
Te
kuulette
-"-
ette kuule
-"-
te
Te
olette kuulleet
olette kuullut
ette ole kuulleet
ette ole kuullut
he kuulevat eivät kuule he ovat kuulleet eivät ole kuulleet
passiivi kuullaan ei kuulla passiivi on kuultu ei ole kuultu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuulin en kuullut minä olin kuullut en ollut kuullut
sinä kuulit et kuullut sinä olit kuullut et ollut kuullut
hän kuuli ei kuullut hän oli kuullut ei ollut kuullut
me kuulimme emme kuulleet me olimme kuulleet emme olleet kuulleet
te
Te
kuulitte
-"-
ette kuulleet
ette kuullut
te
Te
olitte kuulleet
olitte kuullut
ette olleet kuulleet
ette olleet kuullut
he kuulivat eivät kuulleet he olivat kuulleet eivät olleet kuulleet
passiivi kuultiin ei kuultu passiivi oli kuultu ei ollut kuultu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuulisin en kuulisi minä olisin kuullut en olisi kuullut
sinä kuulisit et kuulisi sinä olisit kuullut et olisi kuullut
hän kuulisi ei kuulisi hän olisi kuullut ei olisi kuullut
me kuulisimme emme kuulisi me olisimme kuulleet emme olisi kuulleet
te
Te
kuulisitte
-"-
ette kuulisi
-"-
te
Te
olisitte kuulleet
olisitte kuullut
ette olisi kuulleet
ette olisi kuullut
he kuulisivat eivät kuulisi he olisivat kuulleet eivät olisi kuulleet
passiivi kuultaisiin ei kuultaisi passiivi olisi kuultu ei olisi kuultu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuullen en kuulle minä lienen kuullut en liene kuullut
sinä kuullet et kuulle sinä lienet kuullut et liene kuullut
hän kuullee ei kuulle hän lienee kuullut ei liene kuullut
me kuullemme emme kuulle me lienemme kuulleet emme liene kuulleet
te
Te
kuullette
-"-
ette kuulle
-"-
te
Te
lienette kuulleet
lienette kuullut
ette liene kuulleet
ette liene kuullut
he kuullevat eivät kuulle he lienevät kuulleet eivät liene kuulleet
passiivi kuultaneen ei kuultane passiivi lienee kuultu ei liene kuultu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kuule älä kuule sinä
hän kuulkoon älköön kuulko hän olkoon kuullut älköön olko kuullut
me kuulkaamme älkäämme kuulko me
te
Te
kuulkaa
-"-
älkää kuulko
-"-
te
Te
he kuulkoot älkööt kuulko he olkoot kuulleet älkööt olko kuulleet
passiivi kuultakoon älköön kuultako passiivi olkoon kuultu älköön olko kuultu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kuulla preesens kuuleva kuultava
pitkä 1. kuullakseen1 perfekti kuullut kuultu
2. inessiivi kuullessa2 kuultaessa agentti kuulema4
instruktiivi kuullen kielteinen agentti kuulematon
3. inessiivi kuulemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi kuulemasta
illatiivi kuulemaan
adessiivi kuulemalla
abessiivi kuulematta
instruktiivi kuuleman kuultaman
4. nominatiivi kuuleminen
partitiivi kuulemista
5 kuulemaisillaan3