Liite:Verbitaivutus/suomi/lakkoilla

Vartalot
vokaalivartalo lakkoile-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo lakkoil-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lakkoilen en lakkoile minä olen lakkoillut en ole lakkoillut
sinä lakkoilet et lakkoile sinä olet lakkoillut et ole lakkoillut
hän lakkoilee ei lakkoile hän on lakkoillut ei ole lakkoillut
me lakkoilemme emme lakkoile me olemme lakkoilleet emme ole lakkoilleet
te
Te
lakkoilette
-"-
ette lakkoile
-"-
te
Te
olette lakkoilleet
olette lakkoillut
ette ole lakkoilleet
ette ole lakkoillut
he lakkoilevat eivät lakkoile he ovat lakkoilleet eivät ole lakkoilleet
passiivi lakkoillaan ei lakkoilla passiivi on lakkoiltu ei ole lakkoiltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lakkoilin en lakkoillut minä olin lakkoillut en ollut lakkoillut
sinä lakkoilit et lakkoillut sinä olit lakkoillut et ollut lakkoillut
hän lakkoili ei lakkoillut hän oli lakkoillut ei ollut lakkoillut
me lakkoilimme emme lakkoilleet me olimme lakkoilleet emme olleet lakkoilleet
te
Te
lakkoilitte
-"-
ette lakkoilleet
ette lakkoillut
te
Te
olitte lakkoilleet
olitte lakkoillut
ette olleet lakkoilleet
ette olleet lakkoillut
he lakkoilivat eivät lakkoilleet he olivat lakkoilleet eivät olleet lakkoilleet
passiivi lakkoiltiin ei lakkoiltu passiivi oli lakkoiltu ei ollut lakkoiltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lakkoilisin en lakkoilisi minä olisin lakkoillut en olisi lakkoillut
sinä lakkoilisit et lakkoilisi sinä olisit lakkoillut et olisi lakkoillut
hän lakkoilisi ei lakkoilisi hän olisi lakkoillut ei olisi lakkoillut
me lakkoilisimme emme lakkoilisi me olisimme lakkoilleet emme olisi lakkoilleet
te
Te
lakkoilisitte
-"-
ette lakkoilisi
-"-
te
Te
olisitte lakkoilleet
olisitte lakkoillut
ette olisi lakkoilleet
ette olisi lakkoillut
he lakkoilisivat eivät lakkoilisi he olisivat lakkoilleet eivät olisi lakkoilleet
passiivi lakkoiltaisiin ei lakkoiltaisi passiivi olisi lakkoiltu ei olisi lakkoiltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lakkoillen en lakkoille minä lienen lakkoillut en liene lakkoillut
sinä lakkoillet et lakkoille sinä lienet lakkoillut et liene lakkoillut
hän lakkoillee ei lakkoille hän lienee lakkoillut ei liene lakkoillut
me lakkoillemme emme lakkoille me lienemme lakkoilleet emme liene lakkoilleet
te
Te
lakkoillette
-"-
ette lakkoille
-"-
te
Te
lienette lakkoilleet
lienette lakkoillut
ette liene lakkoilleet
ette liene lakkoillut
he lakkoillevat eivät lakkoille he lienevät lakkoilleet eivät liene lakkoilleet
passiivi lakkoiltaneen ei lakkoiltane passiivi lienee lakkoiltu ei liene lakkoiltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lakkoile älä lakkoile sinä
hän lakkoilkoon älköön lakkoilko hän olkoon lakkoillut älköön olko lakkoillut
me lakkoilkaamme älkäämme lakkoilko me
te
Te
lakkoilkaa
-"-
älkää lakkoilko
-"-
te
Te
he lakkoilkoot älkööt lakkoilko he olkoot lakkoilleet älkööt olko lakkoilleet
passiivi lakkoiltakoon älköön lakkoiltako passiivi olkoon lakkoiltu älköön olko lakkoiltu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lakkoilla preesens lakkoileva lakkoiltava
pitkä 1. lakkoillakseen1 perfekti lakkoillut lakkoiltu
2. inessiivi lakkoillessa2 lakkoiltaessa agentti lakkoilema4
instruktiivi lakkoillen kielteinen agentti lakkoilematon
3. inessiivi lakkoilemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi lakkoilemasta
illatiivi lakkoilemaan
adessiivi lakkoilemalla
abessiivi lakkoilematta
instruktiivi lakkoileman lakkoiltaman
4. lakkoileminen
5 lakkoilemaisillaan3