Liite:Verbitaivutus/suomi/leikata

Vartalot
vokaalivartalo leikkaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo leikat-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leikkaan en leikkaa minä olen leikannut en ole leikannut
sinä leikkaat et leikkaa sinä olet leikannut et ole leikannut
hän leikkaa ei leikkaa hän on leikannut ei ole leikannut
me leikkaamme emme leikkaa me olemme leikanneet emme ole leikanneet
te
Te
leikkaatte
-"-
ette leikkaa
-"-
te
Te
olette leikanneet
olette leikannut
ette ole leikanneet
ette ole leikannut
he leikkaavat eivät leikkaa he ovat leikanneet eivät ole leikanneet
passiivi leikataan ei leikata passiivi on leikattu ei ole leikattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leikkasin en leikannut minä olin leikannut en ollut leikannut
sinä leikkasit et leikannut sinä olit leikannut et ollut leikannut
hän leikkasi ei leikannut hän oli leikannut ei ollut leikannut
me leikkasimme emme leikanneet me olimme leikanneet emme olleet leikanneet
te
Te
leikkasitte
-"-
ette leikanneet
ette leikannut
te
Te
olitte leikanneet
olitte leikannut
ette olleet leikanneet
ette olleet leikannut
he leikkasivat eivät leikanneet he olivat leikanneet eivät olleet leikanneet
passiivi leikattiin ei leikattu passiivi oli leikattu ei ollut leikattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leikkaisin en leikkaisi minä olisin leikannut en olisi leikannut
sinä leikkaisit et leikkaisi sinä olisit leikannut et olisi leikannut
hän leikkaisi ei leikkaisi hän olisi leikannut ei olisi leikannut
me leikkaisimme emme leikkaisi me olisimme leikanneet emme olisi leikanneet
te
Te
leikkaisitte
-"-
ette leikkaisi
-"-
te
Te
olisitte leikanneet
olisitte leikannut
ette olisi leikanneet
ette olisi leikannut
he leikkaisivat eivät leikkaisi he olisivat leikanneet eivät olisi leikanneet
passiivi leikattaisiin ei leikattaisi passiivi olisi leikattu ei olisi leikattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä leikannen en leikanne minä lienen leikannut en liene leikannut
sinä leikannet et leikanne sinä lienet leikannut et liene leikannut
hän leikannee ei leikanne hän lienee leikannut ei liene leikannut
me leikannemme emme leikanne me lienemme leikanneet emme liene leikanneet
te
Te
leikannette
-"-
ette leikanne
-"-
te
Te
lienette leikanneet
lienette leikannut
ette liene leikanneet
ette liene leikannut
he leikannevat eivät leikanne he lienevät leikanneet eivät liene leikanneet
passiivi leikattaneen ei leikattane passiivi lienee leikattu ei liene leikattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä leikkaa älä leikkaa sinä
hän leikatkoon älköön leikatko hän olkoon leikannut älköön olko leikannut
me leikatkaamme älkäämme leikatko me
te
Te
leikatkaa
-"-
älkää leikatko
-"-
te
Te
he leikatkoot älkööt leikatko he olkoot leikanneet älkööt olko leikanneet
passiivi leikattakoon älköön leikattako passiivi olkoon leikattu älköön olko leikattu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. leikata preesens leikkaava leikattava
pitkä 1. leikatakseen1 perfekti leikannut leikattu
2. inessiivi leikatessa2 leikattaessa agentti leikkaama4
instruktiivi leikaten kielteinen agentti leikkaamaton
3. inessiivi leikkaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi leikkaamasta
illatiivi leikkaamaan
adessiivi leikkaamalla
abessiivi leikkaamatta
instruktiivi leikkaaman leikattaman
4. leikkaaminen
5 leikkaamaisillaan3