Liite:Verbitaivutus/suomi/louhia

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä louhin en louhi minä olen louhinut en ole louhinut
sinä louhit et louhi sinä olet louhinut et ole louhinut
hän louhii ei louhi hän on louhinut ei ole louhinut
me louhimme emme louhi me olemme louhineet emme ole louhineet
te
Te
louhitte
-"-
ette louhi
-"-
te
Te
olette louhineet
olette louhinut
ette ole louhineet
ette ole louhinut
he louhivat eivät louhi he ovat louhineet eivät ole louhineet
passiivi louhitaan ei louhita passiivi on louhittu ei ole louhittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä louhin en louhinut minä olin louhinut en ollut louhinut
sinä louhit et louhinut sinä olit louhinut et ollut louhinut
hän louhi ei louhinut hän oli louhinut ei ollut louhinut
me louhimme emme louhineet me olimme louhineet emme olleet louhineet
te
Te
louhitte
-"-
ette louhineet
ette louhinut
te
Te
olitte louhineet
olitte louhinut
ette olleet louhineet
ette olleet louhinut
he louhivat eivät louhineet he olivat louhineet eivät olleet louhineet
passiivi louhittiin ei louhittu passiivi oli louhittu ei ollut louhittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä louhisin en louhisi minä olisin louhinut en olisi louhinut
sinä louhisit et louhisi sinä olisit louhinut et olisi louhinut
hän louhisi ei louhisi hän olisi louhinut ei olisi louhinut
me louhisimme emme louhisi me olisimme louhineet emme olisi louhineet
te
Te
louhisitte
-"-
ette louhisi
-"-
te
Te
olisitte louhineet
olisitte louhinut
ette olisi louhineet
ette olisi louhinut
he louhisivat eivät louhisi he olisivat louhineet eivät olisi louhineet
passiivi louhittaisiin ei louhittaisi passiivi olisi louhittu ei olisi louhittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä louhinen en louhine minä lienen louhinut en liene louhinut
sinä louhinet et louhine sinä lienet louhinut et liene louhinut
hän louhinee ei louhine hän lienee louhinut ei liene louhinut
me louhinemme emme louhine me lienemme louhineet emme liene louhineet
te
Te
louhinette
-"-
ette louhine
-"-
te
Te
lienette louhineet
lienette louhinut
ette liene louhineet
ette liene louhinut
he louhinevat eivät louhine he lienevät louhineet eivät liene louhineet
passiivi louhittaneen ei louhittane passiivi lienee louhittu ei liene louhittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä louhi älä louhi sinä
hän louhikoon älköön louhiko hän olkoon louhinut älköön olko louhinut
me louhikaamme älkäämme louhiko me
te
Te
louhikaa
-"-
älkää louhiko
-"-
te
Te
he louhikoot älkööt louhiko he olkoot louhineet älkööt olko louhineet
passiivi louhittakoon älköön louhittako passiivi olkoon louhittu älköön olko louhittu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. louhia preesens louhiva louhittava
pitkä 1. louhiakseen1 perfekti louhinut louhittu
2. inessiivi louhiessa2 louhittaessa agentti louhima4
instruktiivi louhien kielteinen agentti louhimaton
3. inessiivi louhimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi louhimasta
illatiivi louhimaan
adessiivi louhimalla
abessiivi louhimatta
instruktiivi louhiman louhittaman
4. nominatiivi louhiminen
partitiivi louhimista
5 louhimaisillaan3