Liite:Verbitaivutus/suomi/määritellä

Vartalot
vokaalivartalo määrittele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo määritel-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä määrittelen en määrittele minä olen määritellyt en ole määritellyt
sinä määrittelet et määrittele sinä olet määritellyt et ole määritellyt
hän määrittelee ei määrittele hän on määritellyt ei ole määritellyt
me määrittelemme emme määrittele me olemme määritelleet emme ole määritelleet
te
Te
määrittelette
-"-
ette määrittele
-"-
te
Te
olette määritelleet
olette määritellyt
ette ole määritelleet
ette ole määritellyt
he määrittelevät eivät määrittele he ovat määritelleet eivät ole määritelleet
passiivi määritellään ei määritellä passiivi on määritelty ei ole määritelty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä määrittelin en määritellyt minä olin määritellyt en ollut määritellyt
sinä määrittelit et määritellyt sinä olit määritellyt et ollut määritellyt
hän määritteli ei määritellyt hän oli määritellyt ei ollut määritellyt
me määrittelimme emme määritelleet me olimme määritelleet emme olleet määritelleet
te
Te
määrittelitte
-"-
ette määritelleet
ette määritellyt
te
Te
olitte määritelleet
olitte määritellyt
ette olleet määritelleet
ette olleet määritellyt
he määrittelivät eivät määritelleet he olivat määritelleet eivät olleet määritelleet
passiivi määriteltiin ei määritelty passiivi oli määritelty ei ollut määritelty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä määrittelisin en määrittelisi minä olisin määritellyt en olisi määritellyt
sinä määrittelisit et määrittelisi sinä olisit määritellyt et olisi määritellyt
hän määrittelisi ei määrittelisi hän olisi määritellyt ei olisi määritellyt
me määrittelisimme emme määrittelisi me olisimme määritelleet emme olisi määritelleet
te
Te
määrittelisitte
-"-
ette määrittelisi
-"-
te
Te
olisitte määritelleet
olisitte määritellyt
ette olisi määritelleet
ette olisi määritellyt
he määrittelisivät eivät määrittelisi he olisivat määritelleet eivät olisi määritelleet
passiivi määriteltäisiin ei määriteltäisi passiivi olisi määritelty ei olisi määritelty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä määritellen en määritelle minä lienen määritellyt en liene määritellyt
sinä määritellet et määritelle sinä lienet määritellyt et liene määritellyt
hän määritellee ei määritelle hän lienee määritellyt ei liene määritellyt
me määritellemme emme määritelle me lienemme määritelleet emme liene määritelleet
te
Te
määritellette
-"-
ette määritelle
-"-
te
Te
lienette määritelleet
lienette määritellyt
ette liene määritelleet
ette liene määritellyt
he määritellevät eivät määritelle he lienevät määritelleet eivät liene määritelleet
passiivi määriteltäneen ei määriteltäne passiivi lienee määritelty ei liene määritelty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä määrittele älä määrittele sinä
hän määritelköön älköön määritelkö hän olkoon määritellyt älköön olko määritellyt
me määritelkäämme älkäämme määritelkö me
te
Te
määritelkää
-"-
älkää määritelkö
-"-
te
Te
he määritelkööt älkööt määritelkö he olkoot määritelleet älkööt olko määritelleet
passiivi määriteltäköön älköön määriteltäkö passiivi olkoon määritelty älköön olko määritelty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. määritellä preesens määrittelevä määriteltävä
pitkä 1. määritelläkseen1 perfekti määritellyt määritelty
2. inessiivi määritellessä2 määriteltäessä agentti määrittelemä4
instruktiivi määritellen kielteinen agentti määrittelemätön
3. inessiivi määrittelemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi määrittelemästä
illatiivi määrittelemään
adessiivi määrittelemällä
abessiivi määrittelemättä
instruktiivi määrittelemän määriteltämän
4. nominatiivi määritteleminen
partitiivi määrittelemistä
5 määrittelemäisillään3